Z 2a o sztuce realizmu

Czy historia może mieć związek z formą malarską? Jakie wydarzenie zapoczątkowało realizm w sztuce? O co walczyli polscy malarze realiści?

Zajęcia, w których wzięła udział 2a dotyczyły realizmu w malarstwie polskim XIX wieku. Podczas oglądania obrazów z tego okresu medialni spróbowali na podstawie dzieł sztuki – między innymi Aleksandra Gierymskiego, Aleksandra Kotsisa i Józefa Chełmońskiego – wymienić cechy charakterystyczne dla tego malarstwa. Spacer po galerii połączony został z pracą własną uczniów, a to świetna okazja do pełnego zrozumienia oglądanych obrazów i odnalezienia związków między malarstwem a literaturą pozytywizmu. To była kreatywna środa, a malarstwo realistyczne przed 2a nie ma już tajemnic.

Więcej zdjęć na stronie: medialni.mateja.edu.pl i szkolnym FB.

Justyna Maliszewska-Polgar

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, egzaminator OKE od 2006r., mediator. W Matei pracuje od 2009r. Autorka innowacji pedagogicznej w klasach medialnych, entuzjastka edukacji ;)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów