Wybitni Niepodległej – Georges Charpak

Gdy ktoś pyta nas o wybitnych Polaków, do głowy przychodzi wiele nazwisk – Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid, Fryderyk Chopin…

Jeśli jednak to pytanie ograniczymy do polskich naukowców, najczęstszą (niekiedy też jedyną) odpowiedzią będzie Maria Skłodowska-Curie. Niestety, rzadko mówi się o naszych rodakach, którzy posiadają wielkie osiągnięcia w dziedzinie nauk ścisłych, a przecież jest ich wielu! Co więcej, odkrycia niektórych były przełomowe i dzięki nim na świecie doszło do wielkich zmian. Dziewiąty odcinek cyklu Wybitni Niepodległej poświęcamy wielkiemu fizykowi – Georgesowi Charpakowi.

Georges Charpak – urodzony w Polsce 1 sierpnia 1924 w Dąbrowicy, niedaleko Równego, zmarł 29 września 2010 w Paryżu – francuski fizyk pochodzenia polsko-żydowskiego, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1992. Wraz z rodziną spędził w dzieciństwie dwa lata w Palestynie, po czym powrócił do Polski. W roku 1932 przybył do Francji. W czasie wojny działał w ruchu oporu i został skazany przez sąd w Vichy na dwa lata więzienia. W roku 1944 został wywieziony do obozu koncentracyjnego Dachau, gdzie przebywał do wyzwolenia w 1945 roku. Uczęszczał do szkół średnich w Montpellier i Paryżu. W roku 1946 uzyskał obywatelstwo francuskie. Studiował od roku 1945 w École Nationale Supérieure des Mines de Paris, potem rozpoczął pracę naukową. Był współpracownikiem Frédérica Joliot-Curie w Collège de France, specjalizując się w fizyce eksperymentalnej. Był aktywnym członkiem Francuskiej Partii Komunistycznej, wystąpił z niej w roku 1956, na znak protestu przeciw stłumieniu powstania węgierskiego. W 1959 roku rozpoczął pracę w instytucie CERN i pracował tam do roku 1991.

Nagrodę Nobla uzyskał za wkład myśli naukowej w dziedzinie opracowania detektorów cząstek.

Zoha Zahia kl.2bl

Adam Balon

Nauczyciel biologii i opiekun szkolnego kółka ekologicznego. Specjalista w zakresie bioróżnorodności przyrody Siemianowic Śląskich.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów