„Niektórzy lubią poezję- Dzień Poezji w naszej szkole”

21 marca to dzień, w którym w szczególny sposób zwraca się uwagę na poetyckie słowo. W naszej szkole czytamy poezję od dawna, uczniowie i nauczyciele poezję również tworzą, przeprowadzają wywiady z poetami- ostatnio z panią Martą Fox. Ten wywiad zostanie zaprezentowany w ramach projektu Erasmus+ w Hiszpanii. Niezwykle interesujące jest to, co powiedziała poetka na zakończenie wywiadu: „Najważniejsze w życiu to dobroć i jeden wiersz dziennie (…). Poezja zabezpiecza nas przed wulgarnością świata. Naród, który nie czyta poetów, mówi językiem polityków i handlowców, a przecież tylko piękny dar mowy wyróżnia nas z królestwa zwierząt”.

Monika Maćkowiak

Nauczyciel języka polskiego. W czasie wolnym lubi siedzieć pod ziemią i tworzyć Teatr (Nieduży).

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów