Konkurs “Co wiesz na temat Patrona naszej szkoły?”

Z okazji Dnia Patrona ogłaszamy konkurs dla klas pt. Co wiesz na temat Patron naszej szkoły?

Zasady konkursu są następujące:

  1. W konkursie biorą udział wybrani przedstawiciele klas
  2. Troje przedstawicieli z każdej klasy tworzy drużynę
  3. Drużyna rozwiązuje zadania wspólnie
  4. Zadania konkursowe podzielone będą na część teoretyczną i praktyczną
  5. Część teoretyczną będą stanowiły pytania dotyczące życia i twórczości Jana Matejki
  6. Część praktyczna będzie dotyczyła obrazów Jana Matejki
  7. Część teoretyczną i praktyczną drużyny będą wykonywały w określonym czasie
  8. Konkurs odbędzie się 19 listopada (poniedziałek), o godzinie 9:15 w sali 34
  9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 listopada (Dzień Patrona)
  10. Za udział w konkursie zostaną przyznane nagrody

Konkurs zostanie przygotowany na podstawie dostępnych w naszej bibliotece źródeł.

Monika Maćkowiak

Nauczyciel języka polskiego. W czasie wolnym lubi siedzieć pod ziemią i tworzyć Teatr (Nieduży).

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów