Weź udział w szkolnym konkursie literackim!

Zapraszam wszystkich chętnych, zdolnych pisarzy do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszą baśń.

Regulamin:

  1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszej Szkoły
  2. Praca konkursowa musi spełniać wymogi gatunkowe baśni
  3. Tekst powinien być oryginalny, wcześniej niepublikowany
  4. Tekst należy napisać na maszynie lub komputerze; czcionka Times New Roman 12, jednostronnie
  5. Praca nie powinna przekraczać trzech stron maszynopisu
  6. Praca powinna być opatrzona tzw. godłem/pseudonimem; w osobnej zaklejonej kopercie powinny znaleźć się informacje dotyczące autora: pseudonim, imię i nazwisko, klasa
  7. Prace należy składać u polonistów do 4 grudnia 2012 r.
  8. Rozstrzygnięcie nastąpi przed feriami świątecznymi
  9. Najlepsze prace konkursowe zostaną opublikowane i rozpowszechnione w miarę możliwości. Przewidziano nagrody dla autorów najwyżej ocenionych tekstów.

Monika Maćkowiak

Nauczyciel języka polskiego. W czasie wolnym lubi siedzieć pod ziemią i tworzyć Teatr (Nieduży).

Skip to content