Mateja w Akademii WSB part. I

Dzisiaj uczniowie naszego liceum brali udział w zajęciach zorganizowanych w ramach 15 Festiwalu Nauki w Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Pierwsze “lekcje” poświęcone były mind mappingowi, czyli kreatywnemu uczeniu się do egzaminów, czytaniu ze zrozumieniem tekstów i tworzeniu łatwo zapadających w głowie map myśli na dany temat – kluczowych informacji. Warsztaty miały na celu rozwijanie pomysłowości i wyobraźni. Zajęcia prowadzone były metodą warsztatową, zatem uczestnicy mieli możliwość przetestowania tej metody uczenia się, a prowadziła je pani mgr Małgorzata Małecka-Tomala.
Drugie zajęcia (w formie wykładu) poświęcono tematyce zmiany. Ekonomista z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Ankarze – Altug Yalcintas – wygłosił wykład w języku angielskim pod tytułem “Re-evolution of ideas: Is it true that everything is in a state of flux?” Prowadzący przedstawił sposoby, przez które myślenie ewolucyjne przyczynia się do naszego zrozumienia gospodarki i społeczeństwa. Celem wykładu było zwiększenie świadomości na temat tego, że ewolucja jest nie tylko zjawiskiem biologicznym, ale dotyczy także ekonomii i społeczeństwa.

Skip to content