Wiosenne inspiracje przyrodników

W ramach XVII Wiosennych Inspiracji, zorganizowanych przez Siemianowickie SCK, w sobotę 6 kwietnia odbył się spacer przyrodniczy. Grupa przyrodników z naszego liceum w towarzystwie zainteresowanych siemianowiczan tropiła ślady budzącej się wiosny w najbardziej wiejskiej dzielnicy naszego miasta – Przełajce. Były skowronki, pustułki, myszołowy, grzywacze, kawki, wrony, szpaki,… istne ptasie szaleństwo. Przy kościele przyrodnicy zapoznali się z kolekcją drzew i krzewów iglastych. Spacer, poza podglądaniem przyrody, miał też swoje historyczne punkty przystankowe – kościół Wniebowzięcia NMP, kaplicę Św. Izydora, cmentarz choleryczny, krzyż przydrożny z 1738 roku. Wśród uczestników wiosennej włóczęgi byli obecni uczniowie Matei, absolwenci sprzed kilku lat, sprzed kilkunastu, a nawet sprzed kilkudziesięciu, ich rodzice, dzieci (może w przyszłości narybek naszej szkoły?). Są plany następnej wyprawy. Może już w maju…

Adam Balon

Nauczyciel biologii i opiekun szkolnego kółka ekologicznego. Specjalista w zakresie bioróżnorodności przyrody Siemianowic Śląskich.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów