Kto nie ma, nie płaci

Dziś Matejkowicze udali się na spektakl, by po raz ostatni w tym roku szkolnym obejrzeć popisy aktorskie na scenie Teatru Korez. A było na co popatrzeć! W komedii kryminalnej “Kto nie ma, nie płaci” (pokazującej dzień z życia dwóch małżeństw) zdesperowane panie domu napadły na pobliski market, a co z tego wniknęło, zobaczyć można na scenie… Autor sztuki – Dario Fo – jest włoskim dramaturgiem, aktorem i reżyserem, reprezentuje teatr komiczny od ludowego widowiska średniowiecznego i komedii dell’arte po nowe formy wodewilu, musicalu i burleski (widzowie na pewno w tym przedstawieniu wybrane elementy wspomnianych utworów scenicznych zauważyli). W 1997 roku otrzymał literacką Nagrodę Nobla.

Zdjęcie pobrano ze strony Teatru Korez.

Justyna Maliszewska-Polgar

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, egzaminator OKE od 2006r., mediator. W Matei pracuje od 2009r. Autorka innowacji pedagogicznej w klasach medialnych, entuzjastka edukacji ;)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów