Finisz Nowoczesnej Szkoły

13 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół nr 3 odbyło się podsumowanie pracy w ramach projektu Nowoczesna Szkoła. Uczniowie i nauczyciele zaangażowani w realizację tego przedsięwzięcia spotykali się na zajęciach od września do czerwca roku szkolnego 2017/2018. Prace obejmowały zagadnienia z zakresu języków obcych (j. angielski, j. niemiecki), matematyki oraz bloku przedmiotów przyrodniczych (geografia, chemia, fizyka, biologia).  Projektowe spotkania miały różnorodny charakter. Zajęcia laboratoryjne, wyjścia na uczelnie, multimedia, zajęcia w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, matematyka na boisku szkolnym to była „projektowa” rzeczywistość uczestników. Dodać do tego należy szerokie wykorzystanie pomocy, o które wzbogaciła się szkoła. Należą do nich zestawy komputerowe, tablica interaktywna, laptop, ława optyczna, waga elektroniczna, mikroskop sprzężony z komputerem i tablicą multimedialną oraz  zestaw preparatów mikrobiologicznych.  Bardzo ważnym elementem pracy nad projektem był wyjazd wszystkich uczniów do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie.

Uroczystość podsumowania projektu Nowoczesna Szkoła zgromadziła wszystkich uczniów i nauczycieli. Przybyli także inicjatorzy całego przedsięwzięcia: zastępca prezydenta miasta – dr Anna Zasada-Chorab, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji – Monika Gawrońska oraz dyrektor ZS nr 3 Katarzyna Sztyler  i zastępca dyrektora szkoły – Halina Kaim.  Wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Wyróżnieni zostali także uczniowie, którzy szczególnie zaangażowali się w czasie zajęć oraz nie opuścili żadnego spotkania. Szczególne słowa podziękowania prezydent Anna Zasada-Chorab skierowała do szkolnego koordynatora projektu – Teresy Guzery. Całość uroczystości podsumowało wspólne zdjęcie uczestników i opiekunów projektu.

Adam Balon

Nauczyciel biologii i opiekun szkolnego kółka ekologicznego. Specjalista w zakresie bioróżnorodności przyrody Siemianowic Śląskich.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów