XLIX OLiJP!

Czerwiec to czas, w którym Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego wskazuje tematy  do pierwszego etapu konkursu. Praca pisemna przygotowywana w I etapie zawodów szkolnych powinna mieć formę rozprawki. Kształt pracy zależy nie tylko od indywidualnych dyspozycji piszącego, lecz także od tego, na jakie zagadnienia zwróci on szczególną uwagę. W tym roku tematy to m. in. owady, motyw spotkania i teatr Wyspiańskiego. Polecam!

http://www.olijp.pl/?q=node/4310

Justyna Maliszewska-Polgar

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, egzaminator OKE od 2006r., mediator. W Matei pracuje od 2009r. Autorka innowacji pedagogicznej w klasach medialnych, entuzjastka edukacji ;)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów