Przyrodnicze kuriozum w Parku Miejskim

Podczas zajęć klas medyczno – ratowniczo – przyrodniczych w Parku Miejskim dokonano ciekawego odkrycia. Otóż na jednym z pomnikowych dębów wyrósł, na wysokości 3 metrów minizagajnik. W miejscu tym dąb ten kilkanaście lat temu stracił potężny konar. W powstałej półdziupli, przez lata zgromadziła się gleba, w której zasiały się drzewa i krzewy pięciu gatunków. O współudział w procederze podejrzewane są sójki. Owe drzewa i krzewy to: klon pospolity, klon jawor, kasztanowiec biały, lipa drobnolistna i magnolia. Magnolia ta nawet kwitła tego roku (!) bo widać na niej młode owoce. Ot siurpryza!

O czym zawiadamia wasz nadworny przyrodnik…

Adam Balon

Nauczyciel biologii i opiekun szkolnego kółka ekologicznego. Specjalista w zakresie bioróżnorodności przyrody Siemianowic Śląskich.

Skip to content