Na granicy świadomości

W poniedziałek klasa psychologiczno-społeczna gościła na swojej lekcji panią doktor habilitowaną Katarzynę Ślebarską z Zakładu Psychologii Ogólnej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Pani Profesor przybliżyła nam tematykę bodźców (pod)progowych i ich wpływu na nasze zachowanie. Okazało się, że psychologia – nauka uchodząca za humanistyczną, ma w tej materii ścisłe powiązania z… fizyką.

Wbrew obiegowej teorii okazało się również, że, aby bodziec wpłynął na nasze zachowanie, musimy sobie w przynajmniej minimalny sposób zdawać sprawę z jego istnienia. Tak na granicy świadomości…

Skip to content