Już są! Tematy OLiJP

Praca pisemna Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przygotowywana na I etapie zawodów szkolnych powinna mieć formę rozprawki. Autor sam dokonuje wyboru, decydując, na jakie zagadnienia położy szczególny nacisk. Kluczowe znaczenie ma przemyślana konstrukcja pracy oraz odpowiedni sposób opracowania tematu. Zachęcam! To nie takie trudne! Termin – listopad 2019r.

  1. Poeta jako „homo imaginativus”. Kategoria wyobraźni w poezji polskiej epoki renesansu i baroku
  2. Od Homera do Tolkiena… Fantasy i tradycje gatunkowe eposu.
  3. Pisarze i czas.
  4. W świecie romantycznego salonu (Mickiewicz i Norwid).
  5. Polska powieść historyczna między XIX a XXI wiekiem – jej formy, przemiany i znaczenia. .
  6. Im dalej w las, tym więcej drzew. Obraz lasu i środowiska leśnego w polszczyźnie.
  7. Obecność tematu Holocaustu w teatrze polskim.
  8. Odwilż w teatrze polskim II połowy lat 50. XX w.

Wszystkie lektury niezbędne do opracowania tematów szkolnych XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dostępne będą także w wersji cyfrowej w portalu academica.edu.pl.

Trzystopniowa Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich. W Polsce prowadzona jest bez przerwy od 1970 r.

Justyna Maliszewska-Polgar

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, egzaminator OKE od 2006r., mediator. W Matei pracuje od 2009r. Autorka innowacji pedagogicznej w klasach medialnych, entuzjastka edukacji ;)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów