Światowy Dzień Pierwszej Pomocy – okazja do powtórki RKO z klasami ratowniczymi

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie. W tym roku wypada 14 września (drugą sobotę). Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli. Uczniowie klas medyczno- ratowniczych naszej szkoły dołączyli do tej akcji i obchody Światowego Dnia Pierwszej Pomocy potraktowali jako świetną okazję, by przypomnieć okolicznym mieszkańcom zasady prawidłowego udzielania pierwszej pomocy. Było różnie, jedni aktywnie, bez skrępowania pokazywali co potrafią, większość, szczególnie osoby starsze wolała się przyglądać, kierowcy autobusów i samochodów osobowych wspierali nas uśmiechem.

Warto tymczasem przypomnieć, że zgodnie z polskim prawem udzielenie pomocy w nagłych wypadkach jest obowiązkiem. Wypadałoby jednak nauczyć się pomagać nie tyle z poczucia obowiązku, co z potrzeby serca. Każdy powinien wiedzieć, jak udzielić pierwszej pomocy, bo od tej wiedzy może zależeć czyjeś życie. 

Jolanta Kulik

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wf oraz ratownictwa. Z tą Panią żaden wypadek nie jest groźny :)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów