Koło Psychokryminalistyczne – start

Kółko Psychokryminalistyczne to cykl spotkań przybliżający wszystkim zainteresowanym uczniom szkół średnich zagadnienia związane z podstawowymi pojęciami z zakresu kryminalistyki, kryminologii i psychologii. Na zajęciach porozmawiamy o rodzajach śladów kryminalistycznych, skupimy się na psychologicznych mechanizmach mających wpływ na podejmowanie decyzji w naszym życiu. Poruszymy takie istotne społecznie kwestie, jak samobójstwa, handel ludźmi czy przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Postaramy się również zdefiniować różnice między kreowanym w filmach i serialach wizerunkiem funkcjonariuszy policji i sprawców przestępstw i ich rzeczywistymi odpowiednikami.

Spotkania odbywają się w formie warsztatowej, dzięki czemu uczestnicy mogą nabytą wiedzę wykorzystać w praktyce. Zajęcia z pewnością pomogą wybrać wszystkim zainteresowanym dalsze ścieżki kariery. Zajęcia są bezpłatne i odbywają się na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Obowiązują zapisy indywidualne.

Osoby, które będą obecne na minimum 3 spotkaniach, otrzymają na koniec certyfikat potwierdzający ich członkostwo w kole.

Wprowadzenie do psychokryminalistyki
Termin: 23 października 2019 r., godz. 17.00–18.30
Na zajęciach omówimy podstawowe pojęcia z zakresu psychokryminalistyki. Poznamy związki i różnice między psychokryminalistyką i innymi pokrewnymi dyscyplinami naukowymi. Porozmawiamy o rodzajach śladów kryminalistycznych, z jakimi można spotkać się na miejscu przestępstwa. Wspólnie zdefiniujemy mylone często w filmach czy telewizji pojęcia kryminalistyki i kryminologii. Dzięki zakupionym przez Uniwersytet SWPS walizkom kryminalistycznym, uczniowie będą mieli okazję pod okiem prowadzących wcielić się w rolę techników kryminalistyki i własnoręcznie zabezpieczając ujawnione ślady.

Przestępczość jako zjawisko społeczne. Czy możemy czuć się bezpiecznie?
Termin: 20 listopada 2019 r., godz. 17.00–18.30
Podczas spotkania uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z obrazem przestępczości w Polsce i z wybranymi kategoriami przestępstw. Wspólnie zastanowimy się, w jaki sposób i dlaczego ludzie popełniają przestępstwa oraz nad tym, czy jesteśmy w stanie się przed nimi uchronić. Omówimy również kwestię społecznego odbioru przestępczości. Czy powinniśmy się jej obawiać i czy ten strach nie ma jedynie „wielkich oczu”?

Psychopaci – jak ich zidentyfikować?
Termin: 18 grudnia 2019 r., godz. 17.00–18.30

Kim jest psychopata? Co odróżnia psychopatów od innych ludzi? Czy każdy psychopata to potencjalny przestępca? Czy można wyleczyć się z psychopatii? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas warsztatu. Przyjrzymy się przypadkom najniebezpieczniejszych zabójców cierpiących na to antyspołeczne zaburzenie osobowości i poznamy sposób, w jaki ich zidentyfikować.

Sekty – jak przejąć władzę nad ludźmi?
Termin: 22 stycznia 2020 r., godz. 17.00–18.30

Uczestnicy spotkania będą mieli okazję zgłębić rzadko poruszany temat, jakim jest działalność sekt. Zastanowimy się, jakie mechanizmy psychologiczne odpowiadają za ich powstawanie, co stoi za tak ścisłym podporządkowaniem się członków grupy jej przywódcy i za tak skuteczną indoktrynacją członów seksty. Zostaną także zaprezentowane przykłady najbardziej znanych sekt, włącznie z tymi, których działania doprowadziły do brutalnych przestępstw.

Człowiek w warunkach izolacji więziennej
Termin: 19 lutego 2020 r., godz. 17.00–18.30

Człowiek jest istotą, która potrafi dostosować się do otaczających warunków. Przebywanie w izolacji może jednak pociągać za sobą nieodwracalne zmiany w zachowaniu i psychice. Podczas warsztatu przeanalizujemy, jak radzą sobie osoby skazane na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Omówimy hierarchię, warunki życia skazanych i zasady panujące w zakładach karnych. Porozmawiamy również o wytworach podkultury więziennej.

Seryjni zabójcy – dlaczego zabijają?
Termin: 25 marca 2020 r., godz. 17.00–18.30

Seryjni zabójcy rozpalają wyobraźnię do tego stopnia, że wielu z nich staje się „bohaterami” popkultury. Kim są seryjni zabójcy? Czym różni się zabójca seryjny od wielokrotnego? Czy seryjni zabójcy popełniali przestępstwa tylko w USA? Podczas zajęć porozmawiamy o kwestiach związanych z okolicznościami zabójstw dokonywanych przez najbardziej rozpoznawalnych sprawcach seryjnych zabójstw z całego świata. Przeanalizujemy powody, dla jakich zabijali, a także zastanowimy się, w jaki sposób funkcjonowali w społeczeństwie zanim zostali zatrzymani.

Handel żywym towarem – ile kosztuje ludzkie życie?
Termin: 22 kwietnia 2020 r., godz. 17.00–18.30

Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak wygląda współczesne oblicze handlu ludźmi. Porozmawiamy, jak działają handlarze żywym towarem oraz jakie są podstawowe sposoby przeciwdziałania temu zjawisku w Polsce. Wspólnie zastanowimy się, jaki obraz tego przestępstwa funkcjonuje w opinii publicznej. Obalimy mity dotyczące metod działania sprawców oraz wykreowanego przez media wizerunku typowej ofiary. Uczniowie poznają mechanizmy psychologiczne, jakie sterują tym zjawiskiem z perspektywy ofiary i sprawcy. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, mimo wzrostu świadomości społecznej, wciąż rośnie liczba ofiar tego procederu.

Profilowanie nieznanych sprawców przestępstw – jak złapać Hannibala Lectera?
Termin: 27 maja 2020 r., godz. 17.00–18.30

Czy policyjny profiler rzeczywiście zabezpiecza ślady kryminalistyczne, prowadzi przesłuchania, a, jeśli trzeba, w wolnym czasie własnoręcznie zakuwa w kajdanki poszukiwanego przestępcę? Na zajęciach porozmawiamy o tym, czym różni się praca psychologa wykonującego profil nieznanego sprawcy od tego, co znamy z filmów i seriali kryminalnych. Na podstawie rzeczywistego przypadku kryminalnego uczniowie będą mieli okazję stworzyć własny profil sprawcy.

Samobójstwa jako problem współczesnego świata
Termin: 18 czerwca 2020 r., godz. 17.00–18.30

Samobójstwo jest zjawiskiem wstrząsającym. Podczas warsztatu dowiemy się, jak wśród bliskich zauważać niepokojące sygnały wskazujące na myśli samobójcze i jak na nie prawidłowo reagować. Poznamy utrwalone społecznie mity na temat samobójstw. Spróbujemy zrozumieć, co kieruje ludźmi myślącymi o popełnieniu samobójstwa oraz dlaczego niektórzy z nas są na nie bardziej narażeni niż inni.

Beata Zaręba

Nauczyciel wf i podstaw przedsiębiorczości. Opiekunka szkolnego wolontariatu. Koordynator szkolnego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wulkan pomysłów i energii :)

Skip to content