Uwaga! Konkursy!

Cztery miesiące przed Dniem Ziemi ogłaszamy dwa konkursy o tematyce przyrodniczej.

III Konkurs „OKIEM PRZYRODNIKA”

W regulaminie konkursu wprowadzone zostały niewielkie zmiany.

REGULAMIN KONKURSU “OKIEM PRZYRODNIKA”:

 • w konkursie może wziąć udział każdy uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki,
 • konkurs trwa od 2 stycznia 2020 do 10 kwietnia 2020,
 • zadaniem uczestnika konkursu jest przedstawienie ciekawostki dotyczącej świata przyrody ożywionej lub nieożywionej Polski,
 • materiał nadesłany na konkurs (wyłącznie w postaci elektronicznej) ma mieć postać krótkiego artykułu opatrzonego zdjęciami (minimum 1, maksimum – 5 fotografii). Prace należy nadsyłać (KONIECZNIE!) w  jednym e-mailu, według systemu: tekst – osobno, zdjęcia – osobno. Nie można nadsyłać tekstu z już wklejonymi zdjęciami (!). Adres, na który należy nadsyłać prace: abalon@mateja.edu.pl,
 • tekst i fotografie muszą być autorskie – nie mogą być plagiatami. Dopuszcza się korzystanie z różnorodnych źródeł informacji,
 • nadsyłane prace – w miarę możliwości – będą publikowane na stronie szkoły (także na podstronie EKOLOGIA),
 • materiały niewiarygodne, nierzetelne naukowo, fotografie przetworzone w programach graficznych nie będą brane pod uwagę,
 • zwycięzcę konkursu ustali jury złożone z nauczycieli przedmiotów przyrodniczych  i języka polskiego.
 • będą nagrody!

Czekamy na artykuły!

Konkurs „ DOMEK DLA OWADÓW”

REGULAMIN KONKURSU „DOMEK DLA OWADÓW”:

 • w konkursie może wziąć udział każdy uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki,
 • konkurs trwa od 2 stycznia 2020 do 10 kwietnia 2020,
 • zadaniem uczestnika konkursu jest samodzielne wykonanie domku (hoteliku, schronienia) dla owadów. Domek dla owadów ma być konstrukcją, umożliwiającą drobnym bezkręgowcom lądowym schronienie i budowę gniazda. Plan i wykonanie hoteliku powinny uwzględniać materiały naturalne (drewno, trzcina, łodygi roślin, kamień, itp.). Dopuszcza się stosowanie materiałów o niskim stopniu przetworzenia (np. cegła kratówka).
 • gotowe, samodzielnie wykonane domki należy dostarczyć w podanym terminie do nauczyciela biologii.
 • ocenie podlegać będą: pomysł, wykonanie, użyte materiały, odporność na warunki atmosferyczne.
 • zwycięzcę konkursu ustali jury złożone z nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, 
 • będą nagrody!

Postanowienia końcowe:

 • Wszystkie dostarczone prace pozostają w dyspozycji organizatora.
 • Zwycięskie prace zostaną rozmieszczone na terenie szkoły.
 • W przypadku większej ilości dostarczonych prac mogą one zostać zainstalowane w innych miejscach miasta.

Zainteresowanych uczniów prosimy o zapoznanie się z materiałami na temat domków dla owadów w internecie.

POWODZENIA!

Galeria zdjęć domków dla owadów

(z wyjść Koła Ekologicznego)

Adam Balon

Nauczyciel biologii i opiekun szkolnego kółka ekologicznego. Specjalista w zakresie bioróżnorodności przyrody Siemianowic Śląskich.

Skip to content