Motywacja i samodyscyplina, czyli wykład Akademii WSB

Inteligencja językowa czy interpersonalna? Ruchowa czy przestrzenna? A może muzyczna? Każdy jakąś (jakieś) ma, trzeba ją (je) tylko odkryć! Dziś w trakcie wykładu nt. motywacji, samodyscypliny i genetycznych uwarunkowań inteligencji Matejkowicze i ich goście mieli okazję zastanowić się nad tym, jak gospodarują swoim wolnym czasem, czy wszystko, co robią na pewno rozwija i jak wybrać to, co najważniejsze dla przyszłości młodego człowieka. Inteligencja nie jest jednowymiarowa, IQ nie jest więc stałe i dziedziczone za pomocą genów. Każdy może być, przy wystarczającym wysiłku, geniuszem w swojej dziedzinie. Nie ma więc na co czekać – trzeba odkryć, w czym jesteśmy dobrzy i stać się jeszcze lepszym!

Justyna Maliszewska-Polgar

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, egzaminator OKE od 2006r., mediator. W Matei pracuje od 2009r. Autorka innowacji pedagogicznej w klasach medialnych, entuzjastka edukacji ;)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów