Komunikat

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. poz. 492 (link) lekcje w budynku szkoły nie będą się odbywać do 10 kwietnia 2020 roku.

Uczniów i rodziców prosimy o sprawdzanie komunikatów publikowanych na stronie internetowej szkoły https://mateja.edu.pl, w edzienniku oraz szkolnej Platformie Edukacyjnej.

Informujemy, że kontakt ze szkołą jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu 32 220 02 36 (w godzinach 9:00-15:00) oraz poprzez email sekretariat@mateja.edu.pl.

Skip to content