Wiktoria bada “Rzęsę”

Wakacje to nie tylko czas wypoczynku. Wakacje to także apogeum wegetacji roślin, najlepszy czas dla zwierząt. Tym samym to także ważny czas dla badaczy przyrody. Kierując się tymi okolicznościami Wiktoria z klasy ratowniczo-przyrodniczej część letniego odpoczynku przeznaczyła na badania znanego siemianowickiego stawu Rzęsa i jego otoczenia. Tak te dni wspomina Wiktoria:

“Wakacje postanowiłam spędzić nie tylko przyjemnie, ale również pożytecznie. Zmierzyłam się z przygotowaniem pracy naukowej. Staw Rzęsa w Siemianowicach Śląskich okazał się odpowiednim miejscem z uwagi na różnorodność form życia bezkręgowców, ptaków, ryb oraz roślin. Zdarzały się dni mniej lub bardziej obfite w przyrodnicze odkrycia. Szczególnie zależało mi, na badaniach wody zbiornika i obserwowaniu życia w kropli wody. Przebieg obserwacji oraz zbiór potrzebnych materiałów nauczył mnie  cierpliwości i systematyczności. Na pewno będę miło go wspominać!”

Warto dodać, że praca Wiktorii przyniosła co najmniej jedno nowe odkrycie dla flory Siemianowic, ale o tym przy innej okazji…

Adam Balon

Nauczyciel biologii i opiekun szkolnego kółka ekologicznego. Specjalista w zakresie bioróżnorodności przyrody Siemianowic Śląskich.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów