SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

ZAINSPIRUJ SIĘ MALARSTWEM I STWÓRZ DAWNY OBRAZ W UWSPÓŁCZEŚNIONEJ WERSJI!

 

Jak dziś można by przedstawić Mona Lisę? Bądź pomysłowy i oryginalny – weź udział w szkolnym konkursie fotograficznym:

 

MALARSKIE INSPIRACJE NA FOTOGRAFII

Regulamin

Kryteria i warunki oceny fotografii:

  1. Pomysłowość i oryginalność – 1-5 pkt,
  2. Jakość wykonania – 1- 5pkt,
  3. Przedstawiony obraz musi powstać przed 1939r.,
  4. Format – minimum 13´18,
  5. Zdjęcie nie może być przetworzone komputerowo,
  6. Fotografie nie mogą przedstawiać scen powszechnie uważanych za obsceniczne i obraźliwe.

TERMIN: do 15 kwietnia 2013r.  (prace proszę składać w sali 35)

Konkurs organizowany i oceniany jest w dwóch kategoriach:

  1. Praca indywidualna (jedna osoba)
  2. Praca klasowa (grupowa)

Autor każdej kategorii może dostarczyć maksymalnie 3 wywołane fotografie w opisanej kopercie z informacją o tytule dzieła, na którym się wzorowano oraz z imieniem i nazwiskiem.

 

Przystąpienie do konkursu Malarskie inspiracje na fotografii jest jednoznaczne z:

1.     akceptacją regulaminu konkursu,

2.     zgodą na publikację wizerunku osób na fotografii,

3.     zapewnieniem, że praca nie jest plagiatem i nikt nie rości sobie do niej oraz do organizatora konkursu żadnych praw.

 

 

Justyna Maliszewska-Polgar

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, egzaminator OKE od 2006r., mediator. W Matei pracuje od 2009r. Autorka innowacji pedagogicznej w klasach medialnych, entuzjastka edukacji ;)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów