Centrum Edukacji Obywatelskiej: Mateja przykładem dobrej praktyki

amatx6Mateja, czyli II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich zostało wyróżnione na internetowej tablicy projektu Szkoła z klasą 2.0 organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zaprezentowane zostały tam wzorcowe przykłady tzw. dobrych praktyk wskazując na stronę internetową naszej szkoły jako szczególnie wartą polecenia.
W obecnym roku szkolnym Mateja ubiega się o tytuł Szkoły z klasą 2.0 przyznawany placówkom wykorzystującym w nauczaniu technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Koordynatorem wszystkich działań zmierzających do uzyskania certyfikatu jest dr Kamil Paździor. Nasza szkoła przygotowuje projekt „Mateja Movie Maker” będący rozpoczęciem budowy Szkolnej Filmoteki – przykładami filmów realizowanych w ramach projektu są szkolny LipDub, który okazał się sporym sukcesem i na szkolnym kanale YouTube do chwili obecnej został wyświetlony ponad 3800 razy oraz Film Promocyjny 2013, który także został entuzjastycznie przyjęty przez odbiorców i do chwili obecnej zanotował ponad 1800 wyświetleń.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów