Zakończenie roku szkolnego

Oficjalne zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla wszystkich klas odbędzie się w formie on-line w dniu 26 czerwca, tj. w najbliższy piątek o godzinie 9.00. Następnie od godziny 10.30, zgodnie z niżej zamieszczonym harmonogramem, uczniowie poszczególnych klas mogą przyjść do szkoły, spotkać się z wychowawcą i odebrać świadectwo.

  • klasa 1a – godzina 12.30
  • klasa 1b – godzina 13.00
  • klasa 1c – godzina 13.30
  • klasa 1d – godzina 14.00
  • klasa 1al – godzina 11.00
  • klasa 1bl – godzina 15.00
  • klasa 1cl – godzina 12.00
  • klasa 2al – godzina 14.30
  • klasa 2bl – godzina 11.30
  • klasa 2cl – godzina 10.30

Spotkania z wychowawcami i wręczenie świadectw odbędą się na sali gimnastycznej.
Po wręczeniu świadectw wychowawca podzieli swoją klasę na 2 grupy i uczniowie, zachowując dystans społeczny, udadzą się wraz z wychowawcą (jedna grupa) do szatni szkolnych w celu opróżnienia i zdania przydzielonej w tym roku szkolnym szafki oraz oddania kluczy, równocześnie część uczniów (druga grupa) będzie mogła udać się do biblioteki i oddać książki.

Bardzo proszę o przesłanie wychowawcom klas zwrotnej informacji o wyrażeniu przez Państwa zgody na wejście Waszego dziecka do szkoły, krótkie spotkanie z wychowawcą
i kolegami/koleżankami z klasy oraz zgody na dokonanie pomiaru temperatury przez pracownika szkoły.

Przykładowa treść: Wyrażam zgodę aby moje dziecko: …imię i nazwisko… wzięło udział
w spotkaniu z wychowawcą i klasą w dniu 26.06.2020 r. w budynku II LO im. J. Matejki. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojemu dziecku przed wejściem do budynku szkoły.

Na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny: maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny, pomiar temperatury.

Uczniowie proszeni są o wejście do szkoły bocznym wejściem, przejście schodami ewakuacyjnymi na I piętro i udanie się na salę gimnastyczną.

Po odebraniu świadectw, rozliczeniu szatni i biblioteki uczniowie wychodzą ze szkoły wejściem głównym.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów