“Lepszy start w przyszłość” w Matei

Powoli dobiega drugi rok unijnego projektu „Lepszy start w przyszłość”. Dwa lata pracy II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki minęły w świetnej atmosferze wspólnego odkrywania tajników nauk ścisłych i języków obcych. Uczestnicy rozwinęli kompetencje kluczowe, wzmocnili swój potencjał naukowy oraz podnieśli  wyniki edukacyjne. Nauczyciele poszerzyli wiadomości i umiejętności, uczestnicząc w ciekawych szkoleniach.

Podsumowując projekt „Lepszy start w przyszłość”, warto spojrzeć na to, co się przez dwa lata działo w Matei. W projekcie wzięło udział 51 uczniów oraz 10 nauczycieli. Odbyły się w sumie 432 godziny (!!!) zajęć: z matematyki, fizyki, chemii, języka angielskiego i języka niemieckiego. Zajęcia odbywały się w naszej zielonej oazie oraz na Politechnice Śląskiej na wydziale Metalurgii, w Bibliotece Niemieckiej działającej w ramach bibliotek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i w Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej w Katowicach.

Uczestnikom zorganizowano warsztaty z autoprezentacji oraz indywidualne doradztwo zawodowe.

Ale to jeszcze nie wszystko! Matejkowicze uczestniczyli w fantastycznych warsztatach sensorycznych z kuchni molekularnej i biostatystyki prowadzonych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym –  partnerze w projekcie.

Podsumowując miniony czas, Matejkowicze wiedzą, że zostanie w głowie zdobyta wiedza, chęć do poznawania świata, a pozostali uczniowie będą korzystać z pomocy dydaktycznych i nowego sprzętu komputerowego, który w ramach projektu poszerzył zasoby liceum. 

                     

Małgorzata Potoczek

Nauczyciel matematyki dzięki której ten przedmiot wydaje się mniej straszny :)

Skip to content