Duże zainteresowanie wynikami naboru online

W tym roku, w związku z epidemią, ustawodawca dopuścił możliwość publikacji wyników naboru na stronach internetowych szkół. Nasza strona rekrutacyjna odnotowała wczoraj rekordowe statystyki – strona z wynikami naboru była otwierana prawie tysiąc razy. Wskazuje to wyraźnie, że ta, jak nie patrzeć wygodna, forma kontroli wyników naboru spotkała się z dużym zainteresowaniem i jeśli tylko przepisy na to pozwolą, w kolejnych latach będziemy chcieli również korzystać z tej formy przekazywania informacji o naborze naszym Kandydatom. Warto także nadmienić, że wyniki na naszej stronie nie zostały zamieszczone w postaci zbiorczych list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, ale za pomocą specjalnego skryptu, który po podaniu specjalnego kodu, wyszukiwał wyniki konkretnej osoby. Dzięki temu działaniu została zmaksymalizowana ochrona danych naszych Kandydatów, a sam proces wyszukiwania danych został usprawniony – Kandydat nie musiał przeszukiwać całej, niejednokrotnie całkiem obszernej, listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, tylko od razu otrzymywał swój wynik. Do kwestii udostępniania list Kandydatów na stronie szkoły odniósł się także Urząd Ochrony Danych Osobowych, który zastrzega, że ważna jest zasada minimalizacji danych czy ograniczenia przechowywania. Zatem należy przetwarzać te dane, które są ograniczone oraz przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane. UODO jednak zaleca, aby dyrektorzy korzystali z form komunikacji elektronicznej i indywidualnie informowali kandydata i jego rodziców o wynikach przeprowadzonej rekrutacji. W naszej jednostce wytyczne te zrealizowaliśmy właśnie poprzez rezygnację z publikacji zbiorczej listy Kandydatów, zastępując ją formularzem, który przekazuje pojedynczy, zindywidualizowany wynik. Same dane Kandydatów będą przechowywane oraz ich wyniki będą przechowywane do końca sierpnia, po czym zostaną usunięte z naszego serwera.

Skip to content