Matejkowicze na konferencji samorządowej

Nasze Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów II LO znalazło się w zacnym gronie współorganizatorów konferencji pt. Śląskie Spotkania Europejskie. Współpraca Śląska z Miastami Partnerskimi. Wśród zaproszonych do Willi Fitznera gości byli: Agata Żak z Wydziału Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,  Adam Fras – Prezydent Bytomia, Anna Pałas -naczelnik Wydziału Kultury I Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu, dr Marcin Tyslik – Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, siemianowiccy radni oraz sekretarz naszego miasta, Adam Skowronek. Nie zabrakło także uczniów i absolwentów Matei pod kierunkiem Kamila Paździora i Beaty Gałeckiej. Celem cyklu konferencji jest promocja idei obywatelskiego zaangażowania w działalność lokalną. Spotkanie prowadził Wojciech Gosek, siemianowicki ambasador projektu, o którym więcej tu: https://www.demokracjabezposrednia.com/. 

Kamil Paździor

Nauczyciel historii i wos, który jest całkiem na bieżąco :)

Skip to content