Komunikat Dyrektora Szkoły w związku z wprowadzeniem od 19 października nauczania hybrydowego

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie,

Każdy z nas odczuwa skutki obecnej sytuacji, szczególnie trudnej ze względu
na nieprzewidywalność jutra oraz brak pewności czy dzisiejsze ustalenia będą nadal aktualne.

Biorąc pod uwagę dostępne informacje i działając zgodnie z wytycznymi rządu, II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki od dnia 19.10.2020 r. przejdzie na hybrydowy tryb nauczania.

Planujemy przejście na rotacyjne zdalne nauczanie klas drugich. W pierwszym tygodniu czyli od dnia 19.10.2020 r. zajęcia zdalne realizować będą klasy drugie po szkole podstawowej tj. 2a, 2b, 2c i 2d, wszystkie pozostałe klasy, w tym klasy drugie po gimnazjum będą kontynuować lekcje w trybie stacjonarnym.

Wszystkie lekcje, stacjonarne i zdalne,  odbywać się będą zgodnie z dotychczas obowiązującym planem lekcji. Zajęcia prowadzone zdalnie on-line będą krótsze od stacjonarnych lekcji i będą trwały 30 minut, natomiast godzina ich rozpoczęcia będzie zawsze zgodna z godziną rozpoczęcia danej lekcji według planu stałego.

Od dnia 26.10.2020 r. zajęcia zdalne realizować będą klasy drugie po gimnazjum tj. 2al, 2bl oraz 2cl. W kolejnych tygodniach, jeśli nie wystąpią nowe zdarzenia, planuje się rotację klas nauczanych w trybie zdalnym, czyli drugich po szkole podstawowej i drugich po gimnazjum.

Obecność na zajęciach realizowanych w trybie zdalnym będzie sprawdzana i rozliczana tak samo jak obecność na zajęciach stacjonarnych tj. zgodnie z zasadami zawartymi w statucie szkoły.

Przypominam, że „pełne uczestnictwo” w zajęciach lekcyjnych on-line jest możliwe tylko z wykorzystaniem komputera z kamerą, głośnikami i mikrofonem.

Zajęcia z surdopedagogiem będą realizowane w trybie zdalnym.

Zajęcia indywidualnego nauczania będą realizowane w trybie zdalnym.

Najważniejsze dla całej społeczności szkolnej jest to, by stosować się do zaleceń i procedur oraz wszelkich zasad bezpieczeństwa i zachować spokój.

Bardzo prosimy o uczciwość i szybkie reagowanie w sytuacjach, gdy mamy kontakt z osobą zarażoną. Ogromnie dziękujemy za dotychczasową współpracę i zrozumienie.

Z poważaniem.
Katarzyna Sztyler

Skip to content