Komunikat nr 2 Dyrektora Szkoły w związku z wprowadzeniem od 19 października nauczania hybrydowego

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie,

Nawiązując do wstępu komunikatu z dnia 16.10.2020 r. już dzisiaj sytuacja uległa zmianie.

Informuję, że jeden z nauczycieli naszej szkoły ma potwierdzony pozytywny wynik testu na Covid -19 i będzie przebywać w izolacji do 26.10.2020 r. włącznie.

Nauczyciel w ubiegłym tygodniu przebywał na zwolnieniu lekarskim ze względu na zły stan zdrowia, na szczęście ogólnie czuje się względnie dobrze, w szkole ostatni raz był w piątek 9.10.2020 r. i miał zajęcia z czterema klasami (2b, 2bl, 2cl i 3cl). Podczas zajęć nauczyciel przy każdym podejściu do uczniów miał zakryty nos i usta, a większość czasu zajęć przebywał w odległości od uczniów, czyli za swoim biurkiem.

O ww. fakcie powiadomiłam mailem Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Katowicach, niestety bez możliwości pozyskania natychmiastowej informacji zwrotnej, telefonu nikt nie odbiera.

W związku z powyższym w dniu dzisiejszym mając wiedzę o nowej sytuacji w naszej szkole do klas skierowanych 16.10.2020 r. na zdalne nauczanie od 19.10.2020 (2a, 2b, 2c i 2d) dołączam trzy klasy (2bl, 2cl i 3cl), które w dniu 9.10.2020 r. miały zajęcia z zakażonym nauczycielem.

Bardzo proszę o zachowanie spokoju oraz powściągliwości.

Przypominam o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania podstawowych zasad: zaziębieni pozostają w domu, dezynfekcja i częste mycie rąk, zachowanie odstępu, nie wymienianie się przedmiotami z innymi uczniami, noszenie maseczek na terenie szkoły (może warto rozważyć przyłbice czy inne zakrycie ust i nosa podczas lekcji?).

Bardzo dziękuję wszystkie sygnały wsparcia oraz za dobrą współpracę i zrozumienie.

Z poważaniem.
Katarzyna Sztyler

Skip to content