Komunikat Dyrektora Szkoły ws. wprowadzenia nauczania zdalnego od 26 października 2020 r.

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie,

Zgodnie z postawieniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2020r. w związku z wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń na terenie całego kraju, w dniach od 26.10.2020 do 8.11.2020 trybem pracy zdalnej objęci będą uczniowie wszystkich klas.

Zajęcia zdalne odbywać się będą zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami czyli zgodnie z planem. Forma i długość zajęć (np. 30 minut) wskazana przez prowadzącego.

Obecność na zajęciach realizowanych w trybie zdalnym będzie sprawdzana i rozliczana tak samo jak obecność na zajęciach stacjonarnych tj. zgodnie z zasadami zawartymi w statucie szkoły.

W przypadku pozostawienia przez ucznia książek czy zeszytów w szafce szkolnej informuję, że można się po nie zgłosić, ponieważ szkoła nie jest zamknięta. Należy jednak pamiętać, że uczniowie poniżej 16 roku życia w godzinach 9.00-16.00 przemieszczają się tylko pod opieką dorosłego.

W przypadku jakichkolwiek zmian – będziemy informować na bieżąco.

Z poważaniem.
Halina Kaim

Skip to content