Wydłużenie nauczania zdalnego do 29 listopada

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , zajęcia w trybie zdalnym zostają wydłużone do 29 listopada.

Szczegóły: https://www.gov.pl/attachment/f5afdc56-3495-4c65-ac30-ca6ebbe0233a

Skip to content