Komunikat Dyrektora – wydłużenie nauki zdalnej

Zgodnie ze zmianami z dnia 24 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2087) w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870 i 1960) informuję, że w okresie:

  • od 30 listopada 2020 r. do 22 grudnia 2020 r. będziemy kontynuować zajęcia zdalne, czyli realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • od 23 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. będzie przerwa świąteczna,
  • od 4 stycznia 2021 r. do 15 stycznia 2021 r. będą zapowiedziane w dniu 20 listopada 2020 r. ferie zimowe w tym samym czasie dla szkół w całym kraju.

Kolejne zmiany terminów, będące następstwem obecnej sytuacji to:

  •   próbne egzaminy z wydawnictwem Operon

pisemne 24 – 27 listopada 2020 r.       pisemne 1 – 4 grudnia 2020 r.

terminy klasyfikacji, konferencji i zebrań z rodzicami:

  • 16.12.2020 – zebrania z rodzicami, zagrożenia ocenami niedostatecznymi, wystawienie ocen przewidywanych za I okres, wyniki próbnych egzaminów maturalnych 

(z wyjątkiem wyników z  języka polskiego),

  • 15.01.2021   29.01.2021 – termin wystawienia ocen i koniec I okresu,
  • 18.01.2021   01.02.2021– konferencja klasyfikacyjna po I okresie,
  • 27.01.2021   10.02.2021  – konferencja podsumowująca I okres,
  • 28.01.2021   11.02.2021  – zebrania z rodzicami, podsumowanie pracy w I okresie, wyniki próbnych egzaminów maturalnych z  języka polskiego

Skip to content