Romantyczne inspiracje w 2a i 2c

Istnieją takie epoki, których dziedzictwo ciągle inspiruje, pomimo iż ci, którzy pisali wielkie dzieła, dawno zmarli. Romantyzm właśnie odegrał w dziejach kultury polskiej rolę niebagatelną, choć przecież trudno uznać wiek XIX za pomyślny dla historii Polski i dlatego klasy drugie „a”, „c” zrealizowały projekt „Romantyczne inspiracje”. Gry planszowe, nagrania, fotografie, obrazy stały się okazją do podsumowania wiedzy o tym arcyciekawym czasie.   
Więcej prac na szkolnym FB: https://www.facebook.com/mateja2lo


 

Justyna Maliszewska-Polgar

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, egzaminator OKE od 2006r., mediator. W Matei pracuje od 2009r. Autorka innowacji pedagogicznej w klasach medialnych, entuzjastka edukacji ;)

Skip to content