Maturzyści na e-wykładzie Politechniki Śląskiej

9 kwietnia br. nasi maturzyści wzięli udział w wykładzie „Ocena właściwości mechanicznych materiałów”, zorganizowanym przez Politechnikę Śląską. Wykład online prowadzony przez dr Anżelinę Marek z Instytutu Inżynierii Materiałowej, połączony był  z szeroką prezentacją metod badawczych stosowanych w przemyśle. Przedstawione metody i badania w sposób bezpośredni umożliwiły przyszłym absolwentom Matei, zainteresowanym naukami ścisłymi, zapoznanie się z ofertą studiów na najlepszej technicznej uczelni regionu.

Skip to content