Medialni prawie jak studenci, czyli, czy marketing potrzebny jest sztuce?

Dlaczego warto czasem literę “P” zastąpić literą “C”? Na pewno wiedzą już o tym uczniowie, którzy wzięli udział w wykładzie online Uniwersytetu Ekonomicznego (tam też zajmują się sztuką!). Temat marketingu w sztuce  wydaje się zaskakujący, ale przecież nawet sztukę przez duże “S” można potraktować jako produkt. Marketing 4C składa się z czterech elementów: klient, koszt, wygoda oraz komunikacja i jest dużo skuteczniejszy niż model 4P (produkt, cena, dystrybucja i promocja), bo kładzie nacisk na budowanie długofalowej relacji i działania komunikacyjne. Warto o tym pamiętać nie tylko życiu zawodowym! 

Justyna Maliszewska-Polgar

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, egzaminator OKE od 2006r., mediator. W Matei pracuje od 2009r. Autorka innowacji pedagogicznej w klasach medialnych, entuzjastka edukacji ;)

Skip to content