Już są!

Ogłoszono tematy prac pisemnych Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Praca pisemna przygotowywana na I etapie zawodów szkolnych powinna mieć formę rozprawki. Zagadnienia umieszczane pod każdym z tematów stanowią wprowadzenie do samodzielnej refleksji, nie stanowią one natomiast gotowego konspektu rozprawy. Kształt pracy zależy nie tylko od indywidualnych dyspozycji piszącego, lecz także od tego, na jakie zagadnienia zwróci on szczególną uwagę. Zachęcamy do udziału! 

1. Średniowiecze – „wieki ciemne”  czy czas metafizycznej refleksji nad światem i człowiekiem?

2. Nawiązania do twórczości Jana Kochanowskiego w poezji polskiej (od XVI wieku do współczesności).

3. Cyprian Norwid i romantycy (tytuł roboczy).

4. Problemy genologii literackiej. Gatunki czyste, mieszane, nowe, ślady związku z gatunkiem.

5. Mapy w literaturze polskiej.

6. Jak literatura przetwarza doświadczenie biograficzne? Rozważ różne warianty takich przetworzeń, odwołując się do utworów literackich XIX, XX i XXI wieku.

7. Przerabianie XIX wieku w tekstach kultury współczesnej (transformacje, sequele, powroty serio i buffo, wiek XIX w literaturze i kulturze popularnej).

Język:

8. Język w wyprawach do innych światów. Osobliwości językowe literatury science fiction i/lub fantasy na przykładzie innowacji leksykalnych i gramatycznych wprowadzanych w tekstach tych gatunków.

Teatr:

9. Norwid w teatrze.

10. Teatr w epoce antropocenu.

Justyna Maliszewska-Polgar

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, egzaminator OKE od 2006r., mediator. W Matei pracuje od 2009r. Autorka innowacji pedagogicznej w klasach medialnych, entuzjastka edukacji ;)

Skip to content