Mamy Niepodległą!!!

Niezwykle uroczysty charakter miały obchody Narodowego Święta Niepodległości, w niedzielę 10 listopada, w Siemianowicach Śląskich. Program obejmował mszę św. Za Ojczyznę, przemarsz uczestników ulicami miasta oraz uroczysty apel poległych pod Pomnikiem Czynu Niepodległościowego. Udział w uroczystościach wzięli kombatanci, a wśród nich ostatni żyjący uczestnik walk o kopalnię „Michał” we wrześniu 1939 roku – kpt. Franciszek Grzegorzek. Rangę wydarzenia podkreślał udział władz miasta, kompanii honorowej Wojska Polskiego, orkiestry wojskowej, grup rekonstrukcyjnych i kilku tysięcy Siemianowiczan. W obchodach Święta wzięła udział także reprezentacja naszego Liceum, która – jak zawsze – wystawiła poczet sztandarowy.

Narodowe Święto Niepodległości 2013.
Narodowe Święto Niepodległości 2013.

Adam Balon

Nauczyciel biologii i opiekun szkolnego kółka ekologicznego. Specjalista w zakresie bioróżnorodności przyrody Siemianowic Śląskich.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów