Wybitni Niepodległej – Kazimierz Funk

Gdy ktoś pyta nas o wybitnych Polaków, do głowy przychodzi wiele nazwisk – Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid, Fryderyk Chopin…
Jeśli jednak to pytanie ograniczymy do polskich naukowców, najczęstszą (niekiedy też jedyną) odpowiedzią będzie Maria Skłodowska-Curie. Niestety, rzadko mówi się o naszych rodakach, którzy posiadają wielkie osiągnięcia w dziedzinie nauk ścisłych, a przecież jest ich wielu! Co więcej, odkrycia niektórych były przełomowe i dzięki nim na świecie doszło do wielkich zmian. Chcemy, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o nich, więc w serii artykułów pragniemy ich przedstawić. Pierwszy odcinek cyklu
Wybitni Niepodległej poświęcamy twórcy terminu witamina Kazimierzowi Funkowi.


Kazimierz Funk – warszawiak urodzony w 1884 roku, który zamiłowanie do nauki zawdzięczał swojemu ojcu lekarzowi. Jego pasja doprowadziła do tego, że już jako szesnastolatek wyjechał na studia do Szwajcarii, a jako dwudziestolatek (!) otrzymał doktorat. Uczony zastanawiał się nad przyczynami groźnych chorób, na przykład beri-beri i szkorbutu. Kazimierz Funk podjął się badań w tej kwestii. W 1911 roku naukowcowi udało się wyodrębnić substancję, która była odpowiedzialna za prawidłowy rozwój organizmów. Rok później nazwał ją ,,witamina” – słowo ,,vit” z łacińskiego oznacza ,,życie”, natomiast człon „amina” został dodany, ponieważ pierwsza odkryta witamina B1 zawierała grupę aminową. W kolejnych latach wyodrębnił też inne witaminy i określił, w jakich pokarmach znajdują się poszczególne z nich. Doprowadziło to do rewolucji w przemyśle farmaceutycznym, który zaczął je wytwarzać w postaci leków. Wybuch Drugiej Wojny Światowej sprawił, że naukowiec musiał przenieść się do Stanów Zjednoczonych. Tam pozostał do końca życia i zmarł w 1967 roku. Polski Instytut Sztuki i Nauki w USA postanowił ufundować nagrodę imienia Kazimierza Funka, którą przyznaje się co roku uczonym polskiego pochodzenia.

artykuł przygotowany przez Wanessę Bartoszek z 1bl

Adam Balon

Nauczyciel biologii i opiekun szkolnego kółka ekologicznego. Specjalista w zakresie bioróżnorodności przyrody Siemianowic Śląskich.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów