To już 10 lat!

W sobotę 18 października 2008 roku młodzież naszej szkoły pierwszy raz posprzątała  cmentarz ofiar cholery położony w Przełajce. Najmniejszy, najbardziej osamotniony siemianowicki cmentarz. Położony wśród pól, umiejscowiony w tak odległym miejscu, by groby ofiar  nie stanowiły zagrożenia epidemiologicznego dla żyjących.

Minęło 10 lat. Tego roku Koło Ekologiczne po raz trzynasty posprzątało to miejsce pochówku. Po raz trzynasty, gdyż dwukrotnie zdarzyło się tak, że akcja powtarzana była w czerwcu. Ósemka zapaleńców sprawnie usuwała nawłociowe chaszcze, odrosty klonów. Troje z nich było tu po raz drugi, dwoje po raz trzeci. To już prawdziwa matejkowska tradycja. Pogoda sprzyjała, nastroje także. Wszystkich Świętych się zbliża…

Więcej zdjęć (w tym z lat ubiegłych) na podstronie EKOLOGIA

Adam Balon

Nauczyciel biologii i opiekun szkolnego kółka ekologicznego. Specjalista w zakresie bioróżnorodności przyrody Siemianowic Śląskich.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów