Spotkanie z działaczami Solidarności

113 czerwca  salę Planetarium Śląskiego  zaadaptowano do roli studia telewizyjnego. Redaktor naczelny TVN24 Kamil Durczok poprowadził spotkanie czterech legendarnych mężczyzn, dawnych działaczy Solidarności : Ryszarda Bugaja, Andrzeja Celińskiego, Władysława Frasyniuka oraz Janusza Onyszkiewicza. (http://fakty.tvn24.pl/fakty-po-faktach,57/14-06-debata-wolnosci-specjalne-wydanie-faktow-po-faktach,439618.html.) Wszyscy byli internowani podczas stanu wojennego, następnie uczestniczyli w obradach Okrągłego Stołu i zaangażowali się w budowę III RP. Reprezentacja naszej szkoły znalazła się w gronie szczęśliwców zasiadających na widowni i  wzięła udział w  „Debacie o wolności” na temat tego, co udało się osiągnąć przez te dwadzieścia pięć lat.

Klaudia Węglarz, 1a

Justyna Maliszewska-Polgar

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, egzaminator OKE od 2006r., mediator. W Matei pracuje od 2009r. Autorka innowacji pedagogicznej w klasach medialnych, entuzjastka edukacji ;)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów