Rekrutacja do projektu “Lepszy start w przyszłość”

22 października rusza projekt unijny „Lepszy start w przyszłość”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest gmina Siemianowice Śląskie, a jej partnerem Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy. Działania w trwającym dwa lata projekcie obejmą dodatkowe zajęcia z matematyki, języków obcych, fizyki i chemii, a także zajęcia z autoprezentacji i doradztwa zawodowego. Uczniowie wezmą udział w warsztatach z biostatystyki, kuchni molekularnej i warsztatach sensorycznych zorganizowanych przez ŚUM. W ramach projektu przeprowadzone będą również szkolenia dla nauczycieli.

Zapraszamy! Zgłaszać się należy do nauczycieli ww. przedmiotów.

 

Justyna Maliszewska-Polgar

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, egzaminator OKE od 2006r., mediator. W Matei pracuje od 2009r. Autorka innowacji pedagogicznej w klasach medialnych, entuzjastka edukacji ;)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów