Przyjemnie i pożytecznie – II B i kręgle

W piątek II B spędziła dwie godziny w kręgielni. Ta nietypowa lekcja wychowania fizycznego bardzo uczniom się spodobała. Była to okazja zarówno do rywalizacji, jak i do tego, aby lepiej się poznać i świetnie bawić we własnym gronie.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów