Mateja Network

W naszej szkole stawiamy na nowoczesność i informatyzację. Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych wskazówek dzięki którym przekonacie się jakie łatwe jest korzystanie z rozwiązań informatycznych stosowanych w naszej szkole.

Moje konto w Mateja.Network

Każdy uczeń Matei posiada swoje indywidualne konto szkolne w naszym wewnętrznym systemie autoryzacyjnym, który nazywamy MatejaSSO. Dzięki niemu logowanie do każdej strony i każdej usługi (Platforma Edukacyjna, WiFi, dysk, poczta i szkolne komputery) nie wymaga osobnych loginów i haseł.

Każdy uczeń zapisując się do naszej szkoły, otrzymuje swój login i swoje hasło w systemie MatejaSSO, które następnie będzie wykorzystywał podczas logowania się do szkolnych komputerów lub usług, ale o tym za chwilę.

Gdziekolwiek w tym artykule znajdziesz informację o logowaniu poprzez MatejaSSO oznaczać to będzie, że chodzi o logowanie właśnie poprzez konto szkolne.

Jaki jest mój login i domyślne hasło w systemie MatejaSSO?

Loginy i hasła startowe są tworzone dla każdego według tego samego szablonu. Dzięki temu nie ma potrzeby rozdawania żadnych kartek z loginami przez co każdy bez zbędnych formalności może rozpocząć korzystanie z usług naszej sieci praktycznie od pierwszego dnia w szkole.

Wasz login i hasło są tworzone na podstawie poniższego przepisu:

Loginem jest pierwsza litera Twojego imienia i nazwisko pisane łącznie i bez polskich liter, np. dla Jana Kowalskiego loginem będzie jkowalski. Login nigdy się nie zmienia i jest niepowtarzalny w skali szkoły.

Hasło jest złożone z inicjałów imienia i nazwiska (bez polskich znaków) pisanych z dużych liter oraz 6-ciu ostatnich cyfr numeru PESEL danego użytkownika zakończonych kropką.

WYJĄTEK
UWAGA - może się zdarzyć, że w szkole jest kilka osób, które mają to samo nazwisko i imię zaczynające się od tej samej litery, np. Anna Kowalska i Amelia Kowalska. Obie te osoby musiałyby mieć wtedy login akowalska. Ponieważ nie może tak być, stosujemy zasadę, że jednej (losowej) z tych osób tworzymy login w postaci całego imienia i nazwiska, np. ameliakowalska. Dlatego jeżeli podczas logowania system nie pozwala Ci się zalogować, spróbuj wpisać jako login w całości swoje imię i nazwisko pisane łącznie.

Poniżej przedstawiamy sposób logowania osoby o podanym imieniu i nazwisku (dane osoby są przykładowe):

Uczeń: Viktoria Śliwa, PESEL 08073125497
Login: vsliwa
Hasło: VS125497.       <– na końcu kropka!!
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy zmianę domyślnego hasła na swoje – można to zrobić samodzielnie poprzez stronę https://konto.mateja.edu.pl
Gdzie mogę się logować z wykorzystaniem mojego loginu i hasła w systemie MatejaSSO?
  • do szkolnego WiFi (nazwa sieci: Mateja WiFi)
  • do Platformy Edukacyjnej
  • do komputerów szkolnych (jeżeli wymagane)
  • do Google Workspace (GMail, GDrive, Classroom, Dokumenty Google etc.) – UWAGA – logując się do Google, należy podać szkolny adres email oraz hasło w systemie MatejaSSO.

Konto w systemie MatejaSSO nie jest używane do logowania do edziennika. System edziennika nie jest połączony z naszymi serwerami, dlatego musisz w nim utworzyć hasło osobno. Zawsze jednak przy logowaniu będziesz posługiwał się mailem szkolnym, dlatego aby uzyskać dostęp do edziennika, musisz najpierw mieć możliwość zalogowania się do poczty Gmail. Szczegóły znajdziesz w sekcji Edziennik.

Zapomniałem, jakie mam hasło. Jak je odzyskać?

Musisz podejść do serwerowni, gdzie z pomocą administratora ustawisz swoje nowe hasło.

Czy mogę zmienić swoje hasło?

Tak. W tym celu należy wejść na stronę https://konto.mateja.edu.pl gdzie znajdziesz formularz zmiany hasła do konta. Każde pole formularza posiada stosowny opis, więc zmiana hasła jest bardzo łatwa.

Czy moje hasło posiada ważność (czy muszę je zmieniać co jakiś czas)?

Hasła kont uczniowskich nie mają terminów ważności, natomiast hasła pracowników – tak. W obu przypadkach wymagane jest zachowanie zasad dotyczących złożoności – szczegóły znajdziesz w opisie w formularzu zmiany hasła na stronie https://konto.mateja.edu.pl

Mateja.WiFi
Jak zalogować się do WiFi?

Zalogowanie wymaga podania swojego loginu i hasła w systemie MatejaSSO (szczegóły znajdziesz w sekcji Moje konto w Mateja.Network).

W naszej szkole działa sieć Mateja WiFi.

Sieć Mateja WiFi jest kierowana do naszych uczniów i pracowników. W sieci tej nie ma nałożonych żadnych limitów co do rodzaju połączeń ani limitów związanych z prędkością. Podłączenie się do tej sieci wymaga podania swojego loginu i hasła w systemie MatejaSSO oraz dokonania wstępnych ustawień w parametrach połączenia swojego urządzenia. Poniżej znajdują się właściwe urządzenia dla przykładowego urządzenia z Androidem.

Połączenie, wbrew mylącemu komunikatowi powyżej jest bezpieczne, ponieważ odbywa się z wykorzystaniem zabezpieczeń WPA2-Enterprise. W tego typu połączeniach połączenie z każdym klientem jest szyfrowane unikalnym kluczem szyfrowania co jest bezpieczniejsze niż w przypadku standardowych, domowych sieci.

*w przypadku sieci Mateja WiFi wystarczy raz zalogować się do WiFi z danego urządzenia – później łączenie będzie odbywało się automatycznie. Wyjątkiem jest sytuacja w której użytkownik zmieni hasło – wtedy należy po każdej zmianie zaktualizować hasło w urządzeniu mobilnym z którego następuje łączenie z siecią Mateja WiFi. Sposób łaczenia się z siecią WiFi został opisany powyżej, w sekcji “Jak zalogować się do WiFi?“.

Czy mogę przekazać mojej koleżance/koledze mój login i hasło aby mogła z niego korzystać przy połączeniach z WiFi?

Nie. Chociaż technicznie możliwe jest, aby w jednym czasie korzystać z kilku urządzeń jednocześnie z wykorzystaniem jednego loginu i hasła, to możliwość ta jest skierowana do osób, które korzystają jednocześnie z kilku swoich urządzeń, np. komórki i laptopa. Sytuacja ta wymaga jednak zgłoszenia administratorowi. W przypadku wykrycia przez administratora sytuacji,  że dane konto jest wykorzystywane do logowania z kilku urządzeń na raz a nie zostało to wcześniej zgłoszone, administrator zablokuje to konto oraz urządzenia zalogowane z jego wykorzystaniem uniemożliwiając tym samym dalsze korzystanie za ich pomocą ze szkolnej sieci WiFi.

Dlaczego nie mogę wyświetlić niektórych stron?

Zgodnie z polskim prawem (ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, art. 27; Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do internetu są zobowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające. W przypadku wykrycia treści, które mogą stanowić zagrożenie o którym mowa powyżej, dostęp do treści zostaje zablokowany i zostaje wyświetlony użytkownikowi stosowny komunikat zawierający powód odmowy. Może się zdarzyć (chociaż dzieje się to niezwykle rzadko), że serwer błędnie sklasyfikuje przeglądane treści i zablokuje dostęp do rzeczy, które w żaden sposób nie są szkodliwe. Takie sytuacje warto zgłosić administratorowi za pośrednictwem maila admin@mateja.edu.pl

Mateja.Platforma
Do czego służy Platforma Edukacyjna w Matei?

Platforma jest systemem typu LMS (ang. Learning Management System), którego zadaniem jest wspieranie Cię w nauce. W praktyce jest ona wykorzystywana w naszej szkole do udostępniania Wam materiałów z lekcji, zadań domowych czy przeprwadzania sprawdzianów.

Jak zalogować się do Platformy?

Należy wejść na stronę logowania pod adresem https://platforma.mateja.edu.pl i zalogować się z wykorzystaniem swojego loginu i hasła w systemie MatejaSSO (opis logowania u góry strony w rozdziale “Moje konto w Mateja.Network”).

Czy materiały z każdego przedmiotu są dostępne na platformie?

To zależy od nauczyciela prowadzącego przedmiot.

Jakie są zalety korzystania z platformy?

Przede wszystkim masz dostęp do materiałów zgromadzonych na platformie z każdego miejsca i urządzenia podłączonego do Internetu. Dodatkowo, np. w przypadku testów, często jest tak, że Twoje odpowiedzi są automatycznie sprawdzane przez nasz serwer dzięki czemu otrzymujesz od razu wynik i ocenę dzięki czemu nie musisz w napięciu oczekiwać na wyniki 🙂

Konto Google

Konto Google jest połączone z systemem MatejaSSO, więc podczas logowania wykorzystuj to samo hasło, które wykorzystujesz logując się do szkolnych usług (platforma, komputery, WiFi). Loginem natomiast jest Twój szkolny adres email, który jest złożony z Twojego loginu w MatejaSSO i końcówki @mateja.edu.pl, np. dla Jana Kowalskiego będzie to jkowalski@mateja.edu.pl (sprawdź wyjatek od tej reguły).

Utworzenie konta Google wymaga wyrażenia pisemnej zgody opiekuna/rodzica i złożenia jej w szkole.

Edziennik
Co to jest edziennik?

Edziennik jest jedynym opisywanym tutaj rozwiązaniem, które nie jest związane z naszą siecią komputerową. Edziennik jest odpowiednikiem dziennika papierowego i zawiera te same informacje o Tobie, co klasyczny dziennik, a więc są to Twoje dane teleadresowe, oceny, frekwencja, tematy lekcji i wszystkie inne dane o Twoich postępach w nauce.

Jak uzyskać dostęp do edziennika?
Zanim rozpoczniesz procedurę aktywacji konta, upewnij się, że umiesz się zalogować do szkolnego maila w usłudze GMail, ponieważ na to konto otrzymasz link aktywacyjny. Szczegóły jak zalogować sie do szkolnego maila znajdziesz w sekcji "Konto Google" powyżej.
  1. W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres dziennika elektronicznego: https://uonetplus.vulcan.net.pl/siemianowiceslaskie. Wyświetli się powitalna strona systemu.
  2. Kliknij przycisk Zaloguj się, a następnie na “Przywróć dostęp”. Na stronie, która się otworzy, podaj swojego szkolnego maila.
  3. Zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Wyślij wiadomość.
  4. Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj wiadomość i kliknij link podany w treści, aby nadać własne hasło.
  5. Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwał, zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło.
  6. Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.

Jeżeli po założeniu konta system wyświetli informację, że Twój adres email nie został rozpoznany (nie znajduje się w systemie), upewenij się w pierwszej kolejności, że podałeś ten sam email, który wpisałeś podczas lekcji wychowawczej – jeżeli tak, spróbuj zalogować się ponownie za jakiś czas – najprawdopodobniej Twój email nie został jeszcze przypisany do Twojego konta lub wpisujesz niepoprawny adres logowania do edziennika – upewnij się, że na końcu adresu masz wpisane /siemianowiceslaskie . Częstym błędem jest wchodzenie na stronę logowania do edziennika z wyszukiwarki Google’a, która jako pierwszy wynik zwraca adres logowania do innego miasta niż Siemianowice Śląskie co można łatwo nie zauważyć tym bardziej, że strona logowania do edziennika wygląda tak samo samo niezależnie od miasta.

Po zalogowaniu się do dziennika może się zdarzyć (dot. to także początku roku szkolnego), że nie będziesz widział planu lekcji albo będzie on niepełny – wynika to z faktu, że przez pierwsze dwa tygodnie roku (około) plan ulega jeszcze drobnym modyfikacjom i jego wprowadzanie do systemu edziennika rozpoczyna się z niewielkim opóźnieniem. Oczywiście brak prowadzonego planu nie oznacza, że automatycznie nie będziesz widział wpisów swojej frekwencji, ocen czy innych opcji (i co najważaniejsze – że nie musisz chodzić do szkoły 🙂 ). Plan lekcji w edzienniku pełni rolę pomocniczą i jego brak nie oznacza, że edziennik nie działa.

Czy do edziennika ma dostęp każdy?

Do systemu mają dostęp jedynie osoby uprawnione czyli Ty oraz Twoi rodzice bądź opiekunowie. Uczeń i opiekun posiadają osobne konta w systemie, które umożliwiają logowanie się do edziennika i przeglądanie Twoich postępów w nauce.

Czy moje dane (np. oceny, frekwencja) są widoczne dla innych?

Absolutnie nie. Jednym z głównych wyznaczników podczas projektowania edziennika jest dbałość o bezpieczeństwo Twoich danych. Dlatego każdy uczeń posiada swój login i swoje hasło, które umożliwiają dostęp do danych, ale jego. Zasady i przepisy sankcjonujące przetwarzanie Twoich danych określa m.in. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych.

Czy edziennik daje mi dostęp do dodatkowych danych?

Edziennik posiada statystyki, które umożliwiają zobaczenie jak wygląda  średnia ucznia z danego przedmiotu na tle klasy. Te zestawienia są oczywiście widoczne wyłącznie dla ucznia, do którego należy konto, z którego przegląda się te dane.

Czy aby korzystać z edziennika muszę posiadać w nim konto?

Tak, jest to podstawa działania tego systemu. Dzięki logowaniu edziennik “wie” kto się loguje i jakie dane mu wyświetlić (dotyczące jego osoby).

W jakim celu stosuje się podział konto ucznia i konto rodzica?

Konto ucznia zasadniczo nie rózni się wiele od konta rodzica. Główna różnica to identyfikacja użytkownika wysyłającego wiadomości prywatne w systemie – jeżeli wiadomość zostanie wysłana z konta rodzica, zostanie ona opatrzona Jego imieniem i nazwiskiem, a jeżeli zostanie wysłana z konta ucznia – jego imieniem i nazwiskiem. Jednakże aby uniknąć problemów, prosimy, aby

Czy dostęp do edziennika jest płatny?

Nie. Edziennik zapewnia wszystkim Rodzicom i Uczniom pełny, bezpłatny dostęp do informacji (w tym zdalny dostęp do ocen i frekwencji). Rodzic otrzymuje możliwość bieżącej kontroli ocen i frekwencji swojego dziecka, w tym m.in. informację o dacie wystawienia oceny, jej kategorii, wadze w liczeniu średniej oraz o tym, który Nauczyciel dany stopień wystawił.

Rozwiązanie zapewnia także sprawną komunikację ze szkołą za pośrednictwem wiadomości z opcją automatycznego potwierdzenia odbioru, które wysyłane są bezpośrednio w systemie edziennika. Dzięki temu kontakt ze szkołą nie ogranicza się tylko do kilku wywiadówek, ale przybiera formę systematycznej, bezpośredniej i dwustronnej komunikacji na linii rodzic-szkoła.

Podczas próby logowania wyświetla mi się komunikat informujący, że mój adres email nie jest zarejstrowany w systemie a wiem, że był dodany. Co zrobić?

Sprawdź, czy wpisałeś poprawny adres do strony logowania edziennika – w adresie tym musi być zawarta nazwa miasta i powinien on wyglądać tak: https://uonetplus.vulcan.net.pl/siemianowiceslaskie

Nie wyszukuj strony logowania do edziennika za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych (np. Google). Edziennik firmy Vulcan jest podzielony na miasta przy czym każde miasto ma swoją bazę i swoich użytkowników. Wyszukiwarki w wynikach wyszukiwań zwracają linki do baz z całego kraju i jest praktycznie nieprawdopodobne, aby została zwrócona baza logowania do siemianowickiej bazy, a próba zalogowania do innej bazy (np. pod adresem https://uonetplus.vulcan.net.pl/warszawamokotow ) zwróci błąd, ponieważ faktycznie Twoja nazwa użytkownika się tam nie znajduje.

Jak chronione są moje dane osobowe w edzienniku?

Aby zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (w tym RODO), szkoła podpisała z firmą Vulcan /producentem edziennika/ umowę powierzenia danych osobowych, która ściśle określa wszelkie aspekty procesora (podmiotu przetwarzającego dane) w zakresie przetwarzania danych osobowych. Samo połączenie z witryną edziennika jest także szyfrowane aby uniemożliwić przechwycenie wpisywanych czy przeglądanych danych przez osoby niepowołane.

Masz dodatkowe pytanie, na które nie znalazłeś tutaj odpowiedzi? Wyślij maila na admin@mateja.edu.pl – być może Twoje pytanie wraz z odpowiedzią znajdzie się na tej stronie.

Skip to content