Pedagog szkolny

Pedagog szkolny oferuje pełny zakres pomocy pedagogicznej        
dla uczniów, rodziców i nauczycieli:

 • diagnozowanie i terapię dzieci mających trudności z nauką (np. dysleksja),
 • ciekawe formy terapii zajęciowej,
 • porady indywidualne dla uczniów w zakresie:
  • eliminowania napięć psychicznych i rozwiązywanie problemów związanych z okresem adolescencji (dojrzewania),
  • przezwyciężanie trudności w kontaktach rówieśniczych,
 • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności i problemów wychowawczych,
 • sposoby rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • badania zainteresowań uczniów pod kątem wyboru dalszego kierunku kształcenia

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

 • Poniedziałek 7.40 – 11.25 i 13.05 – 15.20
 • Wtorek  8.05 – 13.05
 • Środa 9.15 – 14.15
 • Czwartek  7.40 – 9.25 i 13.15 – 14.30
 • Piątek 11.05 – 12.05
Współpraca z rodzicami

Gdzie szukać pomocy? Najbliższe instytucje pomocowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Szkolna 17   41-100 Siemianowice Śl.

Tel. (032) 228-13-91,  (032) 607-12-17,  (032) 229-17-66

www.mops.siemianowice.pl

Komenda Miejska Policji

Ul. Jana Pawła II 16  41-100 Siemianowice Śl.

Tel. (032) 359-62-00, (032) 220-33-25

e-mail: siemiano@policja.katowice.pl

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw

Lokalny Ośrodek Wsparcia (bezpłatne porady prawne i psychologiczne)

Ul. Kapicy 15  41-100 Siemianowice Śl.

Tel. (032) 220-79-69, 0-509-568-980

e – mail: sspop@neostrada.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – hostel

Siemianowickie Stowarzyszenie Abstynentów „Wzajemna Pomoc”

(bezpłatne porady psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, specjalisty ds. przemocy)

Ul. Pszczelnicza 10   41-100 Siemianowice Śl.

Tel. (032) 762 -81-44, (032) 762-80-91

e – mail: oik.pomoc@tlen.pl

Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Siemianowicki Klub Abstynentów „Szafran”

Aleja Młodych 16   41-100 Siemianowice Śl.

Tel. (032) 765-41-38,  (032) 765-37-77

www.uzaleznienia.siemianowice.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Ul. Olimpijska 2a  41-100 Siemianowice Śl.

Tel. (032) 608-65-65

www.poradniasiemianowice.republika.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Ul. 1 Maja 9   41-100 Siemianowice Śl.

Tel. (032) 228-21-27

Poradnia Zdrowia Psychicznego – Poradnia Leczenia Nerwic

Ul. Szkolna 2  41-100 Siemianowice Śl.

Tel. (032) 228-30-21, (032) 228-14-91

Ośrodek Terapii i Psychoedukacji „Kompas”

(terapie rodzinne, porady, konsultacje psychiatryczne)

ul. Modrzejowska 27,  42-500 Będzin

tel. (32) 730-04-44    kom. 698-44-34-24

www.psychokompas.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Młodzieży – „Feniks”

(Ośrodek Leczenia Nerwic, terapie indywidualne i rodzinne)

Ul. Witosa 21 Katowice

Tel. 32-209-83-12

www.nzozfeniks.pl

Centrum Mediacji Rodzinnych i Psychoterapii

(mediacje rodzinne, konsultacje psychologiczne, grupy wsparcia dla dzieci i rodziców)

Ul. Sobieskiego 11 Katowice

Tel. 0 604 111 527,  0 728 923 697,  0 602 15 15 08,  0 668 163 130

e– mail: info@mediacje-rodzina.pl

www.mediacje-rodzina.pl

Oddział Depresji i Zaburzeń Lękowych

Ul. Korczaka 27   43-140 Katowice – Szopienice

Tel. (032) 256-82-09 wew. 301, 303

Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów

Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka”

Ul. Asnyka 10   44-100 Gliwice

Tel. (032) 238-34-70

www.psychoterapia-silesia.org.pl

e-mail: ssp@psychoterapia-silesia.org.pl

Punkt Interwencyjno – Konsultacyjny

(pomoc prawna dla ofiar przemocy)

Ul. Katowicka 77   41-500 Chorzów

Tel. (032) 241-54-73

Starochorzowski Dom Dobroci

(schronienie, opieka dla kobiet, dzieci, ofiar przemocy, pomoc psychologiczna, medyczna i prawna)

Ul. Kasprowicza 2  41-500 Chorzów

Tel. (032) 241-26-46

Schronisko dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi

Ul. Orkana 7a   Katowice

Tel. (032) 203-12-60

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom

Ul. Krasińskiego 21  40-019 Katowice

Tel. (032) 255-38-69, 694-489-187

www.magdalena-katowice.eu

Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Rodzin z Problemem Alkoholowym

Ul. Bednorza 22  Katowice

Tel. (032) 256-92-78, (032) 256-61-81

Bank Informacji Kryzysowych Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie

Ul. Chrzanowskiego 17 Bytom

Tel. (032) 381-16-00

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Wojewódzki Ośrodek Zapobiegania i Leczenia Uzależnień

40 – 038 Katowice ul. Powstańców 31

tel./fax 032 209 11 81

Wspólnota Dobrego Pasterza – Punkt Pomocy Kryzysowej w zakresie Pomocy Duszpastersko-Wychowawczo-Profilaktyczno-Medycznej dla Młodzieży

40 – 083 Katowice ul. Opolska 9

tel. 032 253 86 40

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

Oddział Wojewódzki Katowice. Punkt Konsultacyjny

40 – 098 Katowice ul. Młyńska 21/23

tel. 032 253 83 46

Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnień

Poradnia Diagnostyki i Terapii AIDS

41 – 500 Chorzów ul. Zjednoczenia 10

tel./fax 032 349 93 93, 032 349 93 19

Fundacja „Dom Nadziei”. Katolicki Ośrodek „Dom Nadziei”

41 – 900 Bytom ul. Konstytucji 9

tel. 032 286 06 23

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia

41 – 219 Sosnowiec ul. Szymanowskiego 5A

tel.032 298 93 87, fax 298 93 88

Telefoniczne linie specjalne

Każdy potrzebujący pomocy może skorzystać z telefonów zaufania, gdzie dzwoniący zachowuje anonimowość.

116 111 OGÓLNOPOLSKI  BEZPŁATNY  TELEFON  ZAUFANIA  DLA  DZIECI  I MŁODZIEŻY

Ma on służyć młodym ludziom potrzebującym wsparcia i opieki. Osoby, które będą chciały poprosić o radę albo powiedzieć o swym kłopocie z rówieśnikami, rodzicami czy opiekunami mogą dzwonić pod ten numer od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.  Wszystkim dzwoniącym, oprócz sytuacji, w których zagrożone jest życie lub zdrowie, zapewniona jest pełna anonimowość. Jednocześnie w Internecie działa serwis 116111.pl, w którym młode osoby mogą zadawać konsultantom pytania w trybie online i rozmawiać z rówieśnikami na forum.

Ogólnopolski Telefon Zaufania:  0 801-199-990

116 123 OGÓLNOPOLSKI  BEZPŁATNY  TELEFON  ZAUFANIA  DLA  OSÓB  W KRYZYSIE EMOCJONALNYM

Dzwonić może każdy, kto potrzebuje wsparcia i pomocy psychologicznej w godz. 14.00-22.00

Telefony w sprawie przemocy:

22 668 70 00, 22 692 82 26 OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE- „NIEBIESKA LINIA”

Oferta telefonu „Niebieska linia” skierowana jest do osób doznających przemocy, osób stosujących przemoc wobec bliskich, świadków przemocy domowej. Poradnia telefoniczna działa w dni powszednie w godz. 14.00-22.00: dyżur prawny w ramach poradni odbywa się w poniedziałki i piątki w godz. 18.00-22.00.

Tel. 0 801-12-00-02, 0 800-20-00-01

www.niebieskalinia.info

www.przelamprzemoc.pl

Telefony w sprawie uzależnień:

0801 011 294 TELEFON ZAUFANIA DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00 – koszt połączenia jak za połączenie lokalne.

0801 140 068 POMARAŃCZOWA LINIA – OGÓLNOPOLSKA LINIA TELEFONICZNA DLA RODZICÓW DZIECI PIJĄCYCH ALKOHOL

Pomarańczowa linia to program przede wszystkim dla rodziców, którzy mają kłopoty wychowawcze z dziećmi pijącymi alkohol i zażywającymi narkotyki.

0801 108 108 PORADNIA POMOCY PALĄCYM –INFOLINIA FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA

Czynna codziennie w godz. 9.00-20.00, dodatkowo we wtorki w godz. 14.00-18.00 jest uruchomiony numer 22 643 92 86.

0801 199 990 OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA ODNOŚNIE NARKOMANII

Telefon oferuje informację o sieci, profesjonalnej pomocy, wsparcie psychologiczne. Czynny jest codziennie w godz. 16.00-21.00. Całe połączenie płatne jest tylko 35gr.

0801 109 696 INFOLINIA POGOTOWIA MAKOWEGO TOWARZYSTWA  POWRÓT Z „U”

Czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00, w soboty w godz. 10.00-19.00.

(032) 258-65-55 Antynarkotykowy Telefon Zaufania

POMOC ON-LINE

www.narkomania.org.pl

www.poradnia.narkomania.org.pl

www.um.siemianowice.pl  (zakładka Narkomania)

Telefony w sprawach zdrowia:

0801 888 448 TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

Dzwoniąc pod ten numer osoba inicjująca połączenie zapłaci wyłącznie za pierwszą minutę rozmowy wg stawki operatora lokalnego

PORADNIA INTERNETOWA HIV/AIDS

www.aids.gov.pl; Ewa GG: 844 2779; Adam GG: 12452394 czynna środy w godz. 20.00-22.30.

22 632 08 82 TELEFON DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD JEDZENIA

Można dzwonić w sprawach anoreksji, bulimii, nadwagi codziennie w godz. 16.00-20.00

Telefony w sprawach innych:

·         22 543 99 99  DLA ZAGROŻONYCH PRZEZ SEKTY RELIGIJNE

Telefon obsługiwany przez Dominikański Ośrodek Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, czynny we wtorki w godz. 17.00-19.00

·         22 628 95 24  GDY TWOIM PROBLEMEM JEST CIĄŻA

Telefon Fundacji Pro Familia, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00

·         48 360 75 94  DLA OSÓB W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

Telefon Biura Porad Obywatelskich w Radomiu, czynny w poniedziałki w godz. 12.00-18.00, wtorki w godzinach 12.00-17.00.

Skip to content