Dni dodatkowo wolne

Ustalone przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

 • 14.10.2019 – Dzień Edukacji Narodowej – na podstawie art. 74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych
 • 4 maja 2020 r. (poniedziałek) – egzamin maturalny z języka polskiego: pp i pr,
  8 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – egzamin maturalny z języka polskiego: pp i pr,
 • 5 maja 2020 r. (wtorek) – egzamin maturalny z matematyki: pp,
  9 czerwca 2020 r. (wtorek) – egzamin maturalny z matematyki: pp,
 • 6 maja 2020 r. (środa) – egzamin maturalny z języka angielskiego: pp i pr,
  10 czerwca 2020 r. (środa) – egzamin maturalny z języka angielskiego: pp i pr,
 • 12 czerwca 2020 r. (piątek)

Propozycja dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych została pozytywnie zaopiniowana przez Samorząd Uczniowski oraz Radę Rodziców.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów