Dni dodatkowo wolne

Ustalone przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

  • 14.10.2021 r. – Dzień Edukacji Narodowej – na podstawie art. 74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych
  • 12.11.2021 r.
  • 07.01.2022 r.
  • 02.05.2022 r.
  • 04.05.2022 r. – egzamin maturalny z języka polskiego: pp
  • 05.05.2022 r. – egzamin maturalny z matematyki: pp,
  • 06.05.2022 r. – egzamin maturalny z języka angielskiego: pp i pr
  • 17.06.2022 r.

Propozycja dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych została pozytywnie zaopiniowana przez Samorząd Uczniowski oraz Radę Rodziców.

Skip to content