Dni dodatkowo wolne

Ustalone przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

  • 14.10.2020 – Dzień Edukacji Narodowej – na podstawie art. 74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych
  • 4 maja 2021 r. – egzamin maturalny z języka polskiego: pp
  • 5 maja 2021 r. – egzamin maturalny z matematyki: pp,
  • 6 maja 2021 r. – egzamin maturalny z języka angielskiego: pp i pr
  • 4 czerwca 2021 r.

Propozycja dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych została pozytywnie zaopiniowana przez Samorząd Uczniowski oraz Radę Rodziców.

Skip to content