Dni dodatkowo wolne

Ustalone przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 2 listopada 2018 r. (piątek) – Zaduszki
  • 10 kwietnia 2019 r. (środa) – egzamin gimnazjalny, część humanistyczna
  • 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) – egzamin gimnazjalny, część matematyczno-przyrodnicza
  • 12 kwietnia 2019 r. (piątek) – egzamin gimnazjalny, język obcy nowożytny
  • 2 maja 2019 r. (czwartek) – Dzień Flagi RP
  • 6 maja 2019 r. (poniedziałek) – egzamin maturalny z języka polskiego: pp i pr,
  • 7 maja 2019 r. (wtorek) – egzamin maturalny z matematyki: pp,
  • 8 maja 2019 r. (środa) – egzamin maturalny z języka angielskiego: pp i pr,

Propozycja dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych została pozytywnie zaopiniowana przez Samorząd Uczniowski oraz Radę Rodziców.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów