Rada Rodziców

Spotkania Rady Rodziców:

 • 22.09.2020, g. 18:00
  przeniesione na 30.09.2020, g. 18:00
 • 26.10.2020, g. 18:00
 • 26.01.2021, g. 18:00
  przeniesione na 02.02.2021, g. 18:00
 • 10.05.2021, g. 18:00

Prezydium Rady Rodziców:

 • Przewodniczący – Marcin Porwolik
 • Wiceprzewodniczący – Agnieszka Mieszczok
 • Sekretarz – Magdalena Michalik
 • Skarbnik – Sebastian Matysiak

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – Agnieszka Świetlik
 • Wiceprzewodniczący – Beata Soszka
 • Sekretarz –  Agnieszka Duczek

Pełnomocnik Rady Rodziców: Beata Pomykała

Nr rachunku: 02 1020 2368 0000 2202 0022 5854

PKO BP SA Oddział 1 w Siemianowicach Śląskich
ul. Powstańców 34
41-100 Siemianowice Śląskie

RADA RODZICÓW II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich
ul. Leśna 1
41-100 Siemianowice Śląskie

Zakupy wykonane ze środków Rady Rodziców

Skip to content