Dla rodzica

Zebrania z rodzicami
 • 10.09.2019, g. 17:00 – klasy I
 • 11.09.2019, g. 17:00 – klasy II, 17:30 – klasy III
 • 06.11.2019, g. 17:00
 • 16.12.2019, g. 17:00
 • 09.01.2020, g. 17:00
 • 26.02.2020, g. 17:00
 • 02.04.2020, g. 17:00 (ostatnie zebranie dla rodziców klas III)
 • 08.06.2020, g. 17:00
Przedmiotowe zasady oceniania
Rada Rodziców

Spotkania Rady Rodziców:

 • 04.11.2019, g. 17:00
 • 24.02.2020, g. 17:00
 • 30.03.2020, g. 17:00

Prezydium Rady Rodziców:

 • Przewodniczący – Joanna Drożdż
 • Wiceprzewodniczący – Joanna Kołodziej
 • Sekretarz – Marcin Janota
 • Skarbnik – Sebastian Matysiak

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – Agnieszka Świetlik
 • Wiceprzewodniczący – Marcin Porwolik
 • Sekretarz –  Magdalena Michalik

Pełnomocnik Rady Rodziców: Beata Pomykała

Nr rachunku: 02 1020 2368 0000 2202 0022 5854

PKO BP SA Oddział 1 w Siemianowicach Śląskich
ul. Powstańców 34
41-100 Siemianowice Śląskie

RADA RODZICÓW II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich
ul. Leśna 1
41-100 Siemianowice Śląskie

Zakupy wykonane ze środków Rady Rodziców

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów