Dla rodzica

Niniejsza strona przedstawia informacje dla rodziców uczniów gimnazjum i liceum w ZS3.
Zebrania z rodzicami
 • 6.11.2018, g. 17:00
 • 18.12.2018, g. 17:00
 • 21.01.2019, g. 17:00
 • 14.03.2019, g. 17:00
 • 14.05.2019, g. 17:00
Rada Rodziców

Spotkania Rady Rodziców:

 • 23.10.2018 r., g. 18:00
 • 15.01.2019 r., g. 18:00
 • 05.03.2019 r., g. 18:00
 • 09.05.2019 r., g. 18:00

Prezydium Rady Rodziców:

  • Przewodniczący – Joanna Drożdż
  • Wiceprzewodniczący – Joanna Kołodziej
  • Sekretarz – Marcin Janota
 • Skarbnik – Sabina Przybyszewska

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – Monika Styczeń – Jakubik
 • Wiceprzewodniczący – Jadwiga Rogosz
 • Sekretarz –  Agnieszka Świetlik

Pełnomocnik Rady Rodziców: Beata Pomykała

Nr rachunku: 02 1020 2368 0000 2202 0022 5854

PKO BP SA Oddział 1 w Siemianowicach Śląskich
ul. Powstańców 34
41-100 Siemianowice Śląskie

RADA RODZICÓW Zespołu Szkół nr 3 w Siemianowicach Śląskich
ul. Leśna 1
41-100 Siemianowice Śląskie

Współpraca z rodzicami

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów