Rada Rodziców

Spotkania Rady Rodziców:

  • 27.09.2021, g. 17:00

Prezydium Rady Rodziców:

  • Przewodniczący – Marcin Porwolik
  • Wiceprzewodniczący – Agnieszka Mieszczok
  • Sekretarz – Magdalena Michalik
  • Skarbnik – Sebastian Matysiak

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący – Agnieszka Świetlik
  • Wiceprzewodniczący – Beata Soszka
  • Sekretarz –  Agnieszka Duczek

Pełnomocnik Rady Rodziców: Beata Pomykała

Nr rachunku: 02 1020 2368 0000 2202 0022 5854

PKO BP SA Oddział 1 w Siemianowicach Śląskich
ul. Powstańców 34
41-100 Siemianowice Śląskie

RADA RODZICÓW II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich
ul. Leśna 1
41-100 Siemianowice Śląskie

Zakupy wykonane ze środków Rady Rodziców

Skip to content