Rada Rodziców

Spotkania Rady Rodziców:

  • 04.11.2019, g. 17:00
  • 24.02.2020, g. 17:00
  • 30.03.2020, g. 17:00 odwołane w związku z epidemią

Prezydium Rady Rodziców:

  • Przewodniczący – Joanna Drożdż
  • Wiceprzewodniczący – Joanna Kołodziej
  • Sekretarz – Marcin Janota
  • Skarbnik – Sebastian Matysiak

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący – Agnieszka Świetlik
  • Wiceprzewodniczący – Marcin Porwolik
  • Sekretarz –  Magdalena Michalik

Pełnomocnik Rady Rodziców: Beata Pomykała

Nr rachunku: 02 1020 2368 0000 2202 0022 5854

PKO BP SA Oddział 1 w Siemianowicach Śląskich
ul. Powstańców 34
41-100 Siemianowice Śląskie

RADA RODZICÓW II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich
ul. Leśna 1
41-100 Siemianowice Śląskie

Zakupy wykonane ze środków Rady Rodziców

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów