Dla rodzica

Zebrania z rodzicami
  • terminy zostaną podane wkrótce
Rada Rodziców

Najbliższe spotkania Rady Rodziców:

  • 23.10.2018 r., g. 18:00
  • 15.01.2019 r., g. 18:00

Prezydium Rady Rodziców:

  • Przewodniczący – Joanna Drożdż
  • Wiceprzewodniczący – Joanna Kołodziej
  • Sekretarz – Marcin Janota
  • Skarbnik – Sabina Przybyszewska

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący – Monika Styczeń – Jakubik
  • Wiceprzewodniczący – Jadwiga Rogosz
  • Sekretarz –  Agnieszka Świetlik

Pełnomocnik Rady Rodziców: Beata Pomykała

Nr rachunku: 02 1020 2368 0000 2202 0022 5854

PKO BP SA Oddział 1 w Siemianowicach Śląskich
ul. Powstańców 34
41-100 Siemianowice Śląskie

RADA RODZICÓW Zespołu Szkół nr 3 w Siemianowicach Śląskich
ul. Leśna 1
41-100 Siemianowice Śląskie

Współpraca z rodzicami

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów