Kontakt

Poniżej znajdują się wszelkie dane umożliwiające kontakt z nami. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego, który znajduje się na dole strony (zalecane).

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki
ul. Leśna 1
41-100 Siemianowice Śląskie
Telefon/fax: (32) 220 02 36
Fax: (32) 220 02 35

email: sekretariat@mateja.edu.pl

Lokalizacja na mapie: KLIKNIJ

Sekretariat pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 700 – 1500

Nasza Kadra 

Dyrekcja

mgr Katarzyna Sztyler
Dyrektor, nauczyciel języka angielskiego
Email
mgr Halina Kaim
Wicedyrektor, nauczyciel chemii
Email

Nauczyciele

mgr Adam Balon
nauczyciel biologii
Email
mgr Agata Budziak
Nauczyciel języka angielskiego
Email
mgr Irena Cyganek
Nauczyciel matematyki
Email
mgr Natalia Dawidowska
Nauczyciel języka hiszpańskiego
Email
mgr Katarzyna Hofman-Wolnarek
Nauczyciel języka polskiego
Email
ks. Krzysztof Horowski
Nauczyciel religii
Email
mgr Urszula Kilijańska
Nauczyciel języka angielskiego
Email
mgr Jolanta Kulik
Nauczyciel wf, ratownictwa i edukacji dla bezpieczeńśtwa
Email
mgr Justyna Maliszewska-Polgar
Nauczyciel języka polskiego
Email
mgr Monika Maćkowiak
Nauczyciel języka polskiego
Email
dr Kamil Paździor
Nauczyciel historii i wos
Email
mgr Małgorzata Potoczek
Nauczyciel matematyki
Email
mgr Joanna Siwczyk
Pedagog szkolny, nauczyciel etyki
Email
mgr Jakub Sontag
Nauczyciel geografii
Email
mgr Dariusz Szeląg
nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie
Email
mgr Adam Spendel
Szkolny psycholog, nauczyciel podstaw psychologii
Email
mgr Beata Wolna-Kudełko
Nauczyciel bibliotekarz
EmailEmail
mgr Anna Wróbel
Nauczyciel języka niemieckiego
Email
mgr Beata Zaręba
Nauczyciel wf i przedsiębiorczości
Email
mgr Dorota Kopacz
Nauczyciel języka angielskiego
Email
mgr Beata Faszyńska-Adamczak
Nauczyciel historii, wos-u i wdż
Email
mgr Gabriela Giędosz-Tomaszek
Nauczyciel języka angielskiego
Email
dr Tomasz Westwański
Nauczyciel matematyki
Email
mgr Anna Wieczerniak
Nauczyciel plastyki
Email
mgr Anna Szubińska
Nauczyciel języka angielskiego
EMail
mgr Barbara Starzyk
Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
mgr Marta Michalska
Nauczyciel fizyki i chemii
Email
mgr Karina Domaradzka
Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze
Email

Administracja

Tomasz Wajzer
Sekretarz szkoły
Email
mgr Beata Pomykała
Kierownik gospodarczy
Email
inż. Przemysław Malik
Administrator sieci
Email
Elżbieta Szczot
Główny księgowy
Email

Napisz do nas



Jest to najszybszy i najprostszy sposób kontaktu z nami.
Po wypełnieniu poniższego formularza i jego wysłaniu Twoja wiadomość zostanie natychmiastowo przekazana do sekretariatu.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na formularze prawidłowo wypełnione

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)
Twój email będzie wykorzystany jedynie na potrzeby kontaktu z Tobą w sprawie tego zgłoszenia.

Temat

Twoja wiadomość

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 3 w Siemianowicach Śląskich ul. Leśna 1, 41-100 Siemianowice Śląskie.
2.Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół nr 3 w Siemianowicach Śląskich jest Pan Sergiusz Kunert e-mail: iod24@agileo.it
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzania o ochronie danych tj. zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia.
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celu lub cofnięcia zgody.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych będzie skutkować brakiem odpowiedzi zwrotnej.

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez witrynę w niezbędnym zakresie.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów