Psycholog szkolny

mgr Adam Spendel

Psychologa obowiązującą zasadą jest poufność i dyskrecja, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia.

Pomoc psychologiczna dla uczniów, rodziców i nauczycieli:

 • wstępna diagnoza oraz terapia psychologiczna uczniów mających specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia itp.),
 • porady indywidualne dla uczniów w zakresie:
  • trudności w kontaktach rówieśniczych,
  • rozwiązywania konfliktów
  • trudności w nauce
  • eliminowania napięć psychicznych i rozwiązywanie problemów związanych z okresem dojrzewania,
 • porady dla rodziców ze szczególnym uwzględnieniem trudności i problemów wychowawczych

Godziny pracy psychologa szkolnego (obowiązuje od 30 października 2019 r.):

Dzień Godzina Godziny pracy z uczniami
Poniedziałek 12101640 1455-1555 – zajęcia rewalidacyjne
Wtorek 1100-1350  
Środa 1410-1600  
Czwartek 730-1150 730-830 – rewalidacja z socjoterapii
1015-1115 – zajęcia rewalidacyjne
Piątek 1230-1600 1455-1555 – rewalidacja z socjoterapii

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów