Psycholog szkolny

mgr Adam Spendel

Psychologa obowiązującą zasadą jest poufność i dyskrecja, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia.

Pomoc psychologiczna dla uczniów, rodziców i nauczycieli:

 • wstępna diagnoza oraz terapia psychologiczna uczniów mających specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia itp.),
 • porady indywidualne dla uczniów w zakresie:
  • trudności w kontaktach rówieśniczych,
  • rozwiązywania konfliktów
  • trudności w nauce
  • eliminowania napięć psychicznych i rozwiązywanie problemów związanych z okresem dojrzewania,
 • porady dla rodziców ze szczególnym uwzględnieniem trudności i problemów wychowawczych

Godziny pracy psychologa szkolnego (obowiązuje od 7 stycznia 2019 r.):

Dzień Godzina Godziny pracy z uczniami
Poniedziałek 1210-1410  1455-1640 1455-1555 rewalidacja (socjoterapia)

 

1410-1455 – Wprowadzenie do psychologii, klasa 1c

1555-1640 zajęcia o charakterze terapeutycznym

Wtorek 1440-1700 1455-1540 zajęcia o charakterze terapeutycznym

 

1600-1645 zajęcia o charakterze terapeutycznym

Środa 1500-1645 1500-1600 rewalidacja (tyflopedagogika)

 

1600-1645 zajęcia logopedyczne

Czwartek 730-1100 730-830 rewalidacja (tyflopedagogika)

 

830-915 zajęcia o charakterze terapeutycznym

925-1010 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Piątek 1210-1305

 

1410-1555

1220-1305 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

1455-1555 rewalidacja (socjoterapia)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów