Psycholog szkolny

mgr Adam Spendel

Psychologa obowiązującą zasadą jest poufność i dyskrecja, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia.

Pomoc psychologiczna dla uczniów, rodziców i nauczycieli:

 • wstępna diagnoza oraz terapia psychologiczna uczniów mających specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia itp.),
 • porady indywidualne dla uczniów w zakresie:
  • trudności w kontaktach rówieśniczych,
  • rozwiązywania konfliktów
  • trudności w nauce
  • eliminowania napięć psychicznych i rozwiązywanie problemów związanych z okresem dojrzewania,
 • porady dla rodziców ze szczególnym uwzględnieniem trudności i problemów wychowawczych

Godziny pracy psychologa szkolnego (obowiązuje od 29 kwietnia 2019 r.):

Dzień Godzina Godziny pracy z uczniami
Poniedziałek 13001640 1315-1400 zajęcia o charakterze terapeutycznym

1410-1455 wprowadzenie do psychologii, klasa 1c

1455-1555 rewalidacja (socjoterapia)

1555-1640 zajęcia o charakterze terapeutycznym
Wtorek 1440-1700 1455-1540 zajęcia o charakterze terapeutycznym

1600-1645 zajęcia o charakterze terapeutycznym

Środa 1530-1635

1530-1615 zajęcia o charakterze terapeutycznym

Czwartek 745-1100

745-830 zajęcia logopedyczne

1015-1100 zajęcia o charakterze terapeutycznym

Piątek 1210-1305

1410-1555

1220-1305 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

1410-1455 zajęcia terapeutyczne

1455-1555 rewalidacja (socjoterapia)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów