Google w Matei

NO LIMIT
dla wszystkich Matejkowiczów

Wasi rodzice na zebraniach lub Wy powinniście dostać już formularz zgody na założenie konta w G Suite, który musi być podpisany przez Waszych rodziców/opiekunów jeżeli nie macie jeszcze skończonych 18-tu lat. Jeżeli formularze zgody do Was nie dotarły, możecie je pobrać stąd. Wypełniony i podpisany przez Waszych rodziców/opiekunów formularz dostarczcie do serwerowni. Wasze konto zostanie utworzone w przeciągu 1 dnia roboczego.

Nasza szkoła jako pierwsza w Siemianowicach Śląskich zawarła umowę z firmą Google, na mocy której nasi pracownicy i uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z biznesowego pakietu G Suite.

Współpraca z Google w tym zakresie to same korzyści dla naszych uczniów, pracowników a nawet absolwentów:

 • poczta email w domenie mateja.edu.pl o nieograniczonej pojemności – każdy uczeń i pracownik Matei otrzymuje prywatne konto,
 • dysk sieciowy GDrive (Google Drive) o nieograniczonej pojemności (z możliwością wgrywania pojedyńczych plików o rozmiarze do 5 TB),
 • dostęp do pakietu biurowego online – Dokumenty Google, Arkusze Google, Prezentacje Google, Notatki Google (Google Keep),
 • brak profilowania konta użytkownika – nasze konta w ramach pakietu G Suite na mocy umowy z Google nie podlegają profilowaniu na potrzeby reklamowe, co ma miejsce w konsumenckich kontach Google,
 • zgodność z RODO [1],
 • znane, lubiane i proste w obsłudze środowisko aplikacji Google z możliwością synchronizacji pomiędzy dowolnym typem i ilością urządzeń – niezależnie od systemu operacyjnego,
 • możliwość założenia konta także dla absolwentów Matei, którzy ukończyli szkołę we wcześniejszych latach [2],
 • konta ważne bezterminowo, także po ukończeniu szkoły [3],
 • możliwość pracy nad jednymi plikiem przez wiele osób jednocześnie z dowolnego miejsca i urządzenia,
 • wewnętrzny komunikator Hangouts,
 • wideorozmowy i wideokonferencje,
 • Classroom, czyli usługa internetowa, której głównym celem jest usprawnienie procesu udostępniania plików między nauczycielami i uczniami. Google Classroom łączy Dysk Google do tworzenia i dystrybucji przydziałów, Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google do pisania, Gmail do komunikacji i Kalendarz Google do planowania [4],
 • bezpłatne aplikacje do obsługi każdej usługi dostępne na wszystkie najpopularniejesze systemy operacyjne,

[1] – na nasze zlecenie zgodność z przepisami RODO została potwierdzona przez firmę zajmującą się bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych
[2] – założenie konta dla absolwenta Matei wymaga złożenia pisemnego wniosku. Opcja dostępna od września 2019 roku.
[3] – uczeń zainteresowany korzystaniem ze swojego konta G Suite także po ukończeniu szkoły (dot. wyłącznie absolwentów) powinien przesłać ze swojego konta w domenie mateja.edu.pl na adres admin@mateja.edu.pl wiadomość email z tematem “ZOSTAJĘ W GSUITE” w terminie do końca czerwca roku szkolnego, w którym został absolwentem. Nieprzesłanie takiego maila oznacza, że uczeń nie chce dalej korzystać ze szkolnego konta G Suite, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego usunięcie wraz ze wszystkimi danymi. Konta uczniów, którzy nie ukończyli szkoły zostaną usunięte wraz ze wszystkimi danymi w terminie 1 tygodnia od daty odejścia ze szkoły.
[4] – od 1 września 2019 r.

Co to jest G Suite?

G Suite dla Szkół i Uczelni to pakiet narzędzi firmy Google, które ułatwiają pracę w szkołach i są używane przez kilkadziesiąt milionów uczniów i nauczycieli na całym świecie. Pakiet ten zawiera m.in. usługi Gmail, Kalendarz, Dokumenty i Classroom. Uczniowie naszej szkoły będą korzystać ze swoich kont G Suite do wykonywania zadań, komunikowania się z nauczycielami i nauki umiejętności potrzebnych do uczestniczenia w społeczności internetowej XXI wieku.

Do jakich usług Google uczeń uzyskuje dostęp?

Za pomocą kont G Suite dla Szkół i Uczelni uczniowie mogą korzystać z następujących „usług podstawowych” oferowanych przez Google (zostały one opisane na stronie https://gsuite.google.com/terms/user_features.html):

 • Gmail (w tym Inbox by Gmail)
 • Kalendarz
 • Classroom (od 1 września 2019 r.)
 • Kontakty
 • Dysk
 • Dokumenty
 • Formularze
 • Keep
 • Lista zadań
 • Arkusze
 • Prezentacje
 • Chat/Hangouts
 • Vault
 • Synchronizacja Google Chrome

Ponadto konta G Suite dla Szkół i Uczelni pozwalają uczniom korzystać z niektórych innych usług Google. Dziecko może mieć dostęp do poniższych „usług dodatkowych”:

 • Chrome Web Store
 • FeedBurner
 • Fusion Tables
 • Google Cloud Print
 • Google Earth
 • Google My Maps
 • Google Public Data
 • Google Search Console
 • Google Takeout
 • Książki Google
 • Mapy Google
 • Material Gallery
 • Podróże Google
 • Wyszukiwarka i Asystent
 • Youtube
 • Zakładki Google
 • Zdjęcia Google

Czy każdy uczeń otrzyma konto Google “z automatu” (zgoda rodziców)?

Aby niepełnoletni uczeń mógł mieć założone konto Google w naszej domenie, wymagana jest pisemna zgoda rodziców.
Formularz zgody wraz z informacjami nt. usługi w tym o sposobie przetwarzania danych jest do pobrania tutaj.

Jaki będę miał login/hasło?

Taki sam jak ten, który wykorzystujesz podczas logowania się do WiFi czy platformy edukacyjnej.

Jeżeli logujesz się po raz pierwszy do G Suite, musisz najpierw zmienić swoje hasło na inne na stronie https://konto.mateja.edu.pl – dzięki temu zabiegowi nasze serwery zsynchronizują ustawienia Twojego konta z serwerami Google’a, co pozwoli Ci się zalogować. Ten zabieg należy wykonać tylko w roku szkolnym 2018/2019. Od roku szkolnego 2019/2020 ta procedura nie będzie już potrzebna.

Jaki jest adres strony logowania do mojego szkolnego konta w G Suite?

Jako, że Twoje konto jest kontem Google, możesz zalogować się na standardowych stronach logowania, takich jak gmail.com czy drive.google.com jednakże musisz pamiętać, aby wpisać cały adres email w polu login (kończący się na @mateja.edu.pl). Aby uniknąć konieczności pamiętania o wpisaniu całego maila podczas logowania, możesz wejść pod specjalne adresy http://poczta.mateja.edu.pl lub http://dysk.mateja.edu.pl gdzie domena @mateja.edu.pl będzie już za Ciebie uzupełniona – wystarczy tylko, że wpiszesz swój standardowy login a więc pierwszą literę imienia i nazwisko pisane łącznie i bez polskich liter (jak przy logowaniu do WiFi cz platformy). Odnośniki do tych “specjalnych adresów” znajdziesz też na stronie głównej szkoły – do Ciebie należy wybór, co jest wygodniejsze 🙂

Jakie dane osobowe gromadzi Google?

W ramach tworzenia konta ucznia Matei może udostępniać Google niektóre dane osobowe tego ucznia, na przykład jego imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Firma Google może również gromadzić dane osobowe przekazywane bezpośrednio przez uczniów, takie jak numery telefonów wymagane w celu odzyskania konta lub zdjęcia profilowe dodawane do kont G Suite dla Szkół i Uczelni.

Ponadto Google gromadzi informacje związane z używaniem usług Google przez uczniów. Obejmuje to m.in.:

 • informacje o urządzeniu, takie jak model, wersja systemu operacyjnego, unikatowy identyfikator oraz informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu;
 • informacje z logów, w tym szczegóły używania usług Google, informacje o zdarzeniach związanych z urządzeniem oraz adres IP użytkownika;
 • informacje o lokalizacji gromadzone różnymi metodami, w tym przy użyciu adresów IP, urządzeń GPS i innych czujników;
 • unikatowe dane aplikacji, takie jak numer wersji aplikacji;
 • pliki cookie i dane podobnych technologii, które są używane do gromadzenia i przechowywania informacji o przeglądarce lub urządzeniu, takich jak preferowany język i inne ustawienia.

Jak Google wykorzystuje gromadzone dane osobowe?

Google używa danych osobowych uczniów do udostępniania, obsługi i ochrony podstawowych usług G Suite dla Szkół i Uczelni. Google nie wyświetla reklam w obrębie podstawowego zestawu usług ani nie używa danych osobowych pochodzących z tych usług do celów reklamowych.

Google używa informacji ze wszystkich usług dodatkowych do udostępniania, obsługi, ochrony i ulepszania tych usług oraz opracowywania nowych, a także do ochrony firmy Google i użytkowników jej usług. Google może również używać tych informacji do proponowania treści lepiej dostosowanych do potrzeb, np. dokładniejszych wyników wyszukiwania. Google może łączyć dane osobowe z jednej usługi z informacjami, w tym danymi osobowymi, z innych usług Google.

Czy Google wykorzystuje dane osobowe uczniów do kierowania reklam?

Nie. W przypadku użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni, Google nie wykorzystuje żadnych danych osobowych (ani żadnych informacji związanych z kontem G Suite dla Szkół i Uczelni) do kierowania reklam. Dotyczy to zarówno usług podstawowych, jak i innych usług dodatkowych używanych na koncie G Suite dla Szkół i Uczelni.

Czy uczeń może udostępniać informacje innym osobom za pomocą konta G Suite dla Szkół i Uczelni?

Możemy zezwalać uczniom na dostęp do usług Google, takich jak Dokumenty Google i Witryny, które zawierają funkcje umożliwiające udostępnianie informacji innym użytkownikom lub szerszemu gronu osób. Informacje udostępnione publicznie mogą podlegać indeksowaniu przez wyszukiwarki, np. Google.

Czy Google ujawnia dane osobowe ucznia?

Google nie udostępnia danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza firmy Google, jeśli nie zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 • Zgoda rodzica lub opiekuna. Google może udostępnić dane osobowe niepełnoletnich użytkowników firmom, organizacjom lub osobom spoza firmy Google za zgodą rodziców tych użytkowników, możliwą do uzyskania przez szkoły korzystające z G Suite dla Szkół i Uczelni.
 • Przy pomocy II LO im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich. Konta G Suite dla Szkół i Uczelni są zarządzane przez szkoły. Administratorzy w tych placówkach mają dostęp do informacji przechowywanych na tych kontach.
 • Udostępnianie w związku z przetwarzaniem danych poza Google. Dane osobowe możemy przekazywać podmiotom stowarzyszonym i innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je na potrzeby Google zgodnie z naszymi instrukcjami i Informacjami na temat ochrony prywatności w G Suite dla Szkół i Uczelni oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.
 • Udostępnianie ze względów prawnych. Google udostępni dane osobowe innym firmom, organizacjom lub osobom spoza Google, jeśli stwierdzi w dobrej wierze, że dostęp do tych danych, ich wykorzystanie, przechowywanie lub ujawnienie są niezbędne, aby:


  • zapewniać zgodność z obowiązującym prawem, przepisami, procedurą prawną lub prawomocnym żądaniem instytucji państwowej;

  • egzekwować obowiązujące Warunki korzystania z usługi, w tym badać potencjalne naruszenia;


  • wykrywać oszustwa i zapobiegać ich występowaniu, a także rozwiązywać inne problemy dotyczące oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;


  • chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo firmy Google, użytkowników jej usług oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Google udostępnia również informacje niezawierające danych osobowych – np. informacje o trendach w korzystaniu z usług Google – swoim partnerom oraz do użytku publicznego.

Jakie prawa ma rodzic lub opiekun?

Przede wszystkim mogą Państwo zgodzić się na zbieranie i używanie przez Google informacji o Waszym dziecku. W razie niewyrażenia zgody nie utworzymy/aktywujemy konta G Suite dla Szkół i Uczelni dla Państwa dziecka, a Google nie będzie zbierać ani używać informacji o Państwa dziecku zgodnie z opisem zawartym w tym dokumencie.

Po wyrażeniu zgody na korzystanie z G Suite dla Szkół i Uczelni przez Wasze dziecko otrzymują Państwo możliwość wglądu na konto dziecka i mogą Państwo poprosić o usunięcie tego konta. W tym celu należy skontaktować się z administratorem szkoły wysyłając wiadomość na adres email admin@mateja.edu.pl

Jeśli chcą Państwo nakazać zaprzestanie dalszego zbierania lub używania informacji o Waszym dziecku, mogą Państwo poprosić nas o ograniczenie dostępu dziecka do funkcji lub usług za pomocą dostępnych metod albo o całkowite usunięcie konta dziecka. Aby wyświetlić dane osobowe i ustawienia konta oraz zarządzać nimi, można również wejść na stronę https://myaccount.google.com (wymagane jest zalogowanie na konto G Suite dla Szkół i Uczelni).

Co mam zrobić, jeśli nadal mam pytania lub chcę dowiedzieć się więcej?

W przypadku pytań związanych z prawami rodziców lub używaniem przez nas kont Google G Suite dla Szkół i Uczelni należy skontaktować się z administratorem szkoły za pomocą emaila admin@mateja.edu.pl.

Więcej informacji na temat tego, jak Google gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe w celu świadczenia usług można znaleźć w Centrum ochrony prywatności G Suite dla Szkół i Uczelni (na stronie https://www.google.com/edu/trust/), Informacjach na temat ochrony prywatności w G Suite dla Szkół i Uczelni (na stronie https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) oraz Polityce prywatności Google (na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/).

Usługi podstawowe G Suite dla Szkół i Uczelni są świadczone w ramach umowy na korzystanie z G Suite dla Szkół i Uczelni (dostępnej na stronie https://www.google.com/apps/intl/pl/terms/education_terms.html) oraz zgodnie ze Zmianami w zasadach przetwarzania danych (dostępnymi na stronie https://www.google.com/intl/pl/work/apps/terms/dpa_terms.html).

Skip to content