Sieć WiFi w Matei

W naszej szkole działają dwie sieci WiFi – Mateja WiFi i Mateja WiFi Free.

Od 1 grudnia 2019 r. sieć Mateja WiFi Free nie będzie dostępna.

Mateja WiFi

Sieć Mateja WiFi jest kierowana do naszych uczniów i pracowników. W sieci tej nie ma nałożonych żadnych limitów co do rodzaju połączeń (z wyjątkiem p2p), ani limitów związanych z prędkością. Podłączenie się do tej sieci wymaga podania swojego loginu i hasła w systemie MatejaSSO oraz dokonania wstępnych ustawień w parametrach połączenia swojego urządzenia. Poniżej znajdują się właściwe urządzenia dla przykładowego urządzenia z Androidem.

Logując się do sieci Mateja WiFi korzystasz z tego samego loginu i hasła, które używasz logując się np. do swojego szkolnego konta Google, do Platformy Edukacyjnej lub do komputerów w szkoleszczegóły poniżej.

Loginem jest pierwsza litera Twojego imienia i nazwisko pisane łącznie i bez polskich liter. Login nigdy się nie zmienia.

Hasło jest złożone z inicjałów imienia i nazwiska (bez polskich znaków) pisanych z dużych liter oraz 6-ciu ostatnich cyfr numeru PESEL danego ucznia zakończonych kropką.
Uczeń: Viktoria Śliwa,
PESEL: 08073125497 
Login: vsliwa
Hasło: VS125497.       <– na końcu kropka!!

Uwaga!
Opisywane powyżej hasło jest hasłem standardowym – jeżeli zmieniłeś je na swoje (np. aby uzyskać dostęp do GSuite), użyj swojego hasła.

Połączenie, wbrew mylącemu komunikatowi powyżej jest bezpieczne, ponieważ odbywa się z wykorzystaniem zabezpieczeń WPA2-Enterprise. W tego typu połączeniach połączenie z każdym klientem jest szyfrowane unikalnym kluczem szyfrowania co jest bezpieczniejsze niż w przypadku standardowych, domowych sieci.

Mateja WiFi Free

Ta sieć jest przeznaczona dla gości odwiedzających naszą szkołę. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby uczeń czy pracownik również mógł z niej korzystać, jednakże połączenia w jej ramach nie są szyfrowane (sieć typu open) oraz posiada inne ograniczenia w porównaniu do Mateja WiFi. Jej głównym przeznaczeniem jest umożliwienie przeglądania stron internetowych. Po podłączeniu do sieci zostanie wyświetlona strona startowa na której znajduje się regulamin. Jego zatwierdzenie jest warunkiem niezbędnym aby rozpocząć korzystanie z sieci.
Nie zalecamy logowania do stron wymagających podania loginu i hasła (np. do strony banku) podczas korzystania z tej sieci. Logując się do stron w wykorzystaniem sieci Mateja WiFi Free bierzesz za to pełną odpowiedzialność.

Różnice pomiedzy Mateja WiFi a Mateja WiFi Free

Mateja WiFiMateja WiFiMateja WiFi Free
Do kogo kierowanauczniowie i pracownicy szkoływszyscy
Logowanietak, konto MatejaSSO*nie, ale jest konieczność zatwierdzenia regulaminu użytkowania
Szyfrowane połączenie z punktem dostępowymtak, WPA2-Enterprisenie, typ open
Blokadysieci p2p i p2m wszystko oprócz http/https
Dostępnośćcałodobowo od poniedziałku do piątku, godz. 7:00-16:00
Prędkośćdo 100 Mbit/s do 4 Mbit/s
Ochrona przed treściami niepożądanymitaktak

*w przypadku sieci Mateja WiFi wystarczy raz zalogować się do WiFi z danego urządzenia – później łączenie będzie odbywało się automatycznie. Wyjątkiem jest sytuacja w której użytkownik zmieni hasło – wtedy należy po każdej zmianie zaktualizować hasło w urządzeniu mobilnym z którego następuje łączenie z siecią Mateja WiFi.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów