Sieć WiFi w Matei

W naszej szkole działa sieć o nazwie Mateja WiFi.

Sieć Mateja WiFi jest kierowana do naszych uczniów i pracowników. W sieci tej nie ma nałożonych żadnych limitów co do rodzaju połączeń (z wyjątkiem p2p), ani limitów związanych z prędkością. Podłączenie się do tej sieci wymaga podania swojego loginu i hasła w systemie MatejaSSO oraz dokonania wstępnych ustawień w parametrach połączenia swojego urządzenia. Poniżej znajdują się właściwe urządzenia dla przykładowego urządzenia z Androidem.

Logując się do sieci Mateja WiFi korzystasz z tego samego loginu i hasła, które używasz logując się np. do swojego szkolnego konta Google, do Platformy Edukacyjnej lub do komputerów w szkoleszczegóły poniżej.

Loginem jest pierwsza litera Twojego imienia i nazwisko pisane łącznie i bez polskich liter*. Login nigdy się nie zmienia.

Hasło jest złożone z inicjałów imienia i nazwiska (bez polskich znaków) pisanych z dużych liter oraz 6-ciu ostatnich cyfr numeru PESEL danego ucznia zakończonych kropką.
Uczeń: Viktoria Śliwa,
PESEL: 08073125497 
Login: vsliwa
Hasło: VS125497.       <– na końcu kropka!!

Uwaga!
Opisywane powyżej hasło jest hasłem standardowym – jeżeli zmieniłeś je na swoje (np. aby uzyskać dostęp do GSuite), użyj swojego hasła.

Połączenie, wbrew mylącemu komunikatowi powyżej jest bezpieczne, ponieważ odbywa się z wykorzystaniem zabezpieczeń WPA2-Enterprise. W tego typu połączeniach połączenie z każdym klientem jest szyfrowane unikalnym kluczem szyfrowania co jest bezpieczniejsze niż w przypadku standardowych, domowych sieci.

* Do sieci wystarczy raz zalogować się do WiFi z danego urządzenia – później łączenie będzie odbywało się automatycznie (o ile w urządzeniu będzie włączone WiFi). Wyjątkiem jest sytuacja w której użytkownik zmieni hasło – wtedy należy po każdej zmianie zaktualizować hasło w urządzeniu mobilnym z którego następuje łączenie z siecią Mateja WiFi.

Skip to content