Nasi nauczyciele

Nauczyciel

Nauczany przedmiot

email

KS mgr Katarzyna Sztyler język angielski, dyrektor ksztyler@mateja.edu.pl
dyrektor@mateja.edu.pl
BA mgr Adam Balon biologia abalon@mateja.edu.pl
mgr Agata Budziak język angielski abudziak@mateja.edu.pl
mgr Małgorzata Potoczek matematyka, informatyka mpotoczek@mateja.edu.pl
mgr Teresa Guzera matematyka tguzera@mateja.edu.pl
KH mgr Katarzyna Hofman Wolnarek język polski khofman@mateja.edu.pl
HK mgr Halina Kaim chemia hkaim@mateja.edu.pl
ks. Krzysztof Horowski religia khorowski@mateja.edu.pl
khorowski@mateja.edu.pl
JK mgr Jolanta Kulik edukacja dla bezpieczeństwa jkulik@mateja.edu.pl
mgr Monika Maćkowiak język polski mmackowiak@mateja.edu.pl
JP mgr Justyna Maliszewska-Polgar język polski jmaliszewska@mateja.edu.pl
KP dr Kamil Paździor historia, wos kpazdzior@mateja.edu.pl
mgr Gabriela Przybyła matematyka gprzybyla@mateja.edu.pl
SI mgr Joanna Siwczyk pedagog, etyka jsiwczyk@mateja.edu.pl
pedagog@mateja.edu.pl
mgr Grażyna Słabicka fizyka gslabicka@mateja.edu.pl
JS mgr Jakub Sontag geografia jsontag@mateja.edu.pl
mgr Dariusz Szeląg wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie dszelag@mateja.edu.pl
AW mgr Anna Wróbel język niemiecki awrobel@mateja.edu.pl
mgr Beata Zaręba wf, podstawy przedsiębierczości bzareba@mateja.edu.pl
 mgr Beata Wolna-Kudełko bibliotekarz bwolna@mateja.edu.pl
biblioteka@mateja.edu.pl
mgr Agnieszka Gąsior-Tomanek nauczyciel języka hiszpańskiego agasior@mateja.edu.pl
mgr Urszula Kilijańska nauczyciel języka angielskiego ukilijanska@mateja.edu.pl
mgr Adam Spendel psycholog szkolny aspendel@mateja.edu.pl

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów