mLegitymacja

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi mLegitymacji. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt ze szkołą.


Czy mLegitymację otrzymam razem z legitymacją papierową?

Nie. mLegitymacja jest wydawana na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia. (4)

Czy do działania mLegitymacji jest wymagany Profil Zaufany?

Nie. Wystarczy kod QR który otrzymasz w serwerowni po złożeniu wniosku o wydanie mLegitymacji.

Zgłosiłem zgubienie legitymacji papierowej. Czy w tym czasie mogę korzystać z mLegitymacji?

Nie powinieneś tego robić. Legitymacja papierowa i mLegitymacja to ten sam dokument wydany w dwóch formach. Jeżeli zgubisz legitymację papierową, powinieneś jak najszybciej zgłosić ten fakt do sekretariatu szkoły. Pamiętaj, że legitymacja, podobnie jak dowód osobisty, jest dokumentem i jeżeli zajdzie sytuacja, że ewentualny nieuczciwy znalazca popełni jakieś wykroczenie czy przestępstwo i na miejscu zdarzenia zostawi Twoją legitymację, możesz mieć z tego tytułu nieprzyjemności. W momencie unieważnienia papierowej legitymacji następuje również unieważnienie mLegitymacji. Wynika to z faktu, że legitymacja papierowa i mLegitymacja mają ten sam numer, a więc aby móc korzystać z mLegitymacji musisz posiadać ważną legitymację papierową (niekoniecznie przy sobie, możesz ją trzymać w domu, byle ją masz).

Jakie dane przechowuje mLegitymacja?

W mLegitymacji zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w „tradycyjnych” dokumentach: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły. (6)

Dlaczego data wydania mLegitymacji nie pokrywa się w faktycznym momentem jej otrzymania?

Ponieważ mLegitymacja jest lustrzaną kopią legitymacji papierowej, data jej wydania będzie zawsze taka sama jak legitymacji papierowej. Wynika to z tego, że mLegitymacja nie jest odrębnym dokumentem, tylko tą samą legitymacją co papierowa, z tą różnicą, że przechowywaną elektronicznie w Twoim telefonie. (3)

Jaki jest okres ważności mLegitymacji?

Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak legitymacji papierowej.(1)

Zgubiłem telefon lub został mi ukradziony, a miałem na nim mLegitymację. Co teraz?

Podobnie jak w przypadku utraty legitymacji papierowej, tutaj także należy powiadomić jak najszybciej o tym fakcie sekretariat w drodze wniosku złożonego przez pełnoletniego ucznia lub rodziców ucznia (5). Zostanie wdrożona procedura unieważnienia mLegitymacji co sprawi, że stanie się ona bezużyteczna. Co istotne, unieważnienie mLegitymacji nie unieważnia legitymacji papierowej – aby mLegitymacja została ponownie wydana, musisz zgłosić się do szkoły z ważną legitymacją papierową.

Czy muszę mieć przy sobie legitymację papierową i mLegitymację jednocześnie?

Po to jest mLegitymacja, żebyś nie musiał nosić ze sobą legitymacji papierowej, jednak dobrze jest wcześniej przedzwonić do instytucji w której będziesz musiał okazać mDokument (np. PKP) czy honorują mLegitymację.

Czy wydanie mLegitymacji jest płatne?

Nie.

Czy każdy uczeń szkoły może otrzymać mLegitymację?


Jeżeli tylko posiada numer PESEL. Jeżeli nie masz numeru PESEL, pozostaje Ci niestety tylko tradycyjna legitymacja papierowa. (2)

Jaki numer ma mLegitymacja?

Numer mLegitymacji jest taki sam jak numer legitymacji papierowej, ponieważ reprezentuje ona ten sam dokument. (6)

Czy mLegitymacja działa na każdym urządzeniu?

mLegitymacja działa na urządzeniach z Androidem i iOS.

(1)
§1 pkt. 4a ( Rozporządzenia MEN z dn. 16 października 2018 r. Poz. 2011 zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
§1 pkt. 8g ( Rozporządzenia MEN z dn. 16 października 2018 r. Poz. 2011 zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

(2)
§1 pkt. 4d Rozporządzenia MEN z dn. 16 października 2018 r. Poz. 2011 zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

(3)
§1 pkt. 8e Rozporządzenia MEN z dn. 16 października 2018 r. Poz. 2011 zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

(4)
§1 pkt. 2 Rozporządzenia MEN z dn. 16 października 2018 r. Poz. 2011 zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

(5)
§1 pkt. 4c Rozporządzenia MEN z dn. 16 października 2018 r. Poz. 2011 zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

(6)
§1 pkt. 8b Rozporządzenia MEN z dn. 16 października 2018 r. Poz. 2011 zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Skip to content